<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spørsmål og svar

Vanlige stilte spørsmål og svar

Hardware

6 svar

Sensar Marine driftes på internt batteri med 40 dagers drift, og lades hver gang båten er i drift, eller ved kobling til landstrøm, m.a.o er den vedlikeholdsfri. Det interne batteriet i enheten trekker svært lite fra båtbatteriet, en full ladesyklus på det interne batteriet trekker ca 15 Wh fra forbruksbatteriet. Et standard 80Ah båtbatteri har 67 ganger så mye kapasitet.

Sensar Marine er designet å bruke minst mulig strøm for å sende data. Dette gjør at det stabilt kan  drifte systemet i 40 dager uten ekstern strømtilførsel. 

Ja, systemet har et integrert globalt sim-kort som automatisk vil koble seg til det beste 4G nettet som er i nærheten.

SIM-kortet kan ikke byttes/erstattes ettersom det er integrert direkte til tjenestene vi leverer gjennom appen.

Sensorer innhenter datamålinger hvert sekund. Hvis verdiene når en av alarmgrensene sender systemet varsling til deg umiddelbart.  

Det er to forkjellige innstillinger for systemet hvis alt går bra i båten: Når båten er i bruk henter Sensar Marine inn data hvert minutt og dataoverføringer oppdateres til appen hvert 4. min. Når båten ikke er i bruk sendes dataoverføringer til appen en gang i timen

Dersom en av sensorene når et av alarmnivåene, vil systemet oppdatere deg umiddelbart, uansett når den siste oppdateringen ble sendt. 

Sensar Marine er designet for å hjelpe monitorere blybatterier for både 12 og 24 volt. Systemet vil tilpasse seg automatisk basert på målingene den får fra batteriet.

Systemet kan også kobles til 12V og 24V lithium-batterier, men spenningsvarslingene er satt til standardnivåene som brukes for å vedlikeholde blybatterier. Dette vil bli utbedret på fremtidige appoppdateringer. 

Abonnement

7 svar

Du kan velge mellom tre abonnements-alternativ:

- Årlig:  betalt på forhånd 

- Månedlig:  Når det gjelder månedsabonnement så aktiverer man og deaktiverer man dette etter behov. Her er det ikke bindingstid, og man betaler per måned. 

Man bruker følgende link for innlogging til kundeportal:
https://my.sensarmarine.com/ 
Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du har for Sensar Marine appen.
Du vil alltid ha oversikt over din båts aktive abonnement og tidligere betalingshistorikk i kundeportalen. Du kan også endre betalingskort og endre eller stoppe nåværende abonnement.

Ja, det vil være et løpende abonnement for de ulike abonnementstypene. Man forhåndsbetaler for videre overvåkning og abonnementsperiodene for årlig er på 12 måneder. Dersom man ikke endrer abonnementsløsning i kundeportelen vil ny avtaleperiode automatisk videreføres ved neste avtaleperiode. Når det gjelder månedsabonnement så aktiverer man og deaktiverer man dette etter behov. Her er det ikke bindingstid, og man betaler per måned.

Du kan endre ditt abonnement i din kundeportal: https://my.sensarmarine.com/


Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du har for Sensar Marine appen.
I menyen til venstre vil du finne "Mine abonnement". Her vil du ha oversikt over dine aktive abonnement. Trykke på "Vis" på det gjeldende abonnementet du ønsker å endre. Trykk så på knappen "Administrer abonnement"  for å endre abonnement.

Du kan avsluttet ditt abonnement i din kundeportal: https://my.sensarmarine.com/


Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du har for Sensar Marine appen.
I menyen til venstre vil du finne «Mine abonnement». Her vil du ha oversikt over dine aktive abonnement. Trykke på «Vis» på det gjeldende abonnementet du ønsker å avslutte. Øverst til høyre på denne siden står det «Ønsker du å avslutte ditt abonnement?», her trykker du «Stopp». På denne måten vil abonnementsløsningen avsluttes og det vil ikke fornyes ved neste avtaleperiode.

Dersom ny eier skal overta Sensar Marine systemet, må følgende gjøres:
Du må først "frigjøre" enheten slik at den nye båteieren kan legge til sin båt. Du må altså slette båten din i Sensar Marine appen. Dette gjør du under "Mine båter" og trykk videre på "Slett båt".  Når tidligere eier har slettet sin båt i appen, kan ny eier sammenkoble enhet og opprette egen bruker i appen.


Om ny eier av båt skal overta Sensar Marine systemet, må vedkommende sammenkoble enhet og opprette ny brukerkonto. Tidligere eier må da eventuelt gi sammenkoblingskoden til den nye eieren (dersom man fortsatt har dette kortet). Sammenkoblingskoden står også på klistremerket som er på baksiden av selve hovedenheten.

Ny eier må opprette egen bruker og legge inn betalingsinformasjon og ønsket abonnementsløsning (valg om dette  sendes på e-post til kunden når man har opprettet egen bruker og sammenkoblet den med enheten). Ny avtaleperiode vil så følge den nye eierens abonnementsvalg.

Vårt support-team er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss på:
E-post: support@sensarmarine.com
Telefon: 561 23 888 (man-fre kl.09.00-17.00)