Smart Båtovervåking med SmartBoat One | Sensar Marine

Båtovervåking

I Sensar Marine-appen har du full oversikt over tilstanden til båten din, til enhver tid. Sensorene i SmartBoat One-enheten sender kontinuerlig data til appen, noe som betyr at du alltid vil ha tilgang til live- og historisk data.

Rull ned eller bruk bunntekstmenyen for å lære mer om funksjonene i Sensar Marine appen.

iphone-car

Batteri

 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet hvis startbatteriet krysser følgende nivåer:
  • Varselbatterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet dersom startbatteriet når følgende nivåer:
  • Varsel batterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
iPhone Case
iPhone Case

Vannivå

 • SmartBoat One måler vannstanden i båten og sender varsel når vannstanden er for høy.
 • Du vil bli varslet dersom vannstanden når følgende nivåer:
  • Advarsel vannstand: 10,0 cm
  • Alarm vannstand: 14,0 cm

Bevegelse

 • Enheten har et integrert akselerometer som viser G-kraft.
 • SmartBoat One måler g-krefter som båten utsettes for kontinuerlig. Sensoren måler akselerasjon i m/s2 best kjent som g krefter. Tyngdekraften er rundt 1 g, derfor viser den rundt 1g når båten ligger stille. Når båten ligger stabilt og i ro vil man ha en kontinuerlig måling rundt 1 g. Når båten har vært i bruk, vil man se tydelig utsalg i grafen ved slag i bølger.
 • Måleområde: 0g til 8g
iPhone Case
iPhone Case

Lensepumpe

 • SmartBoat One overvåker lensepumpeaktiviteten. I grafen vil man få tydelig oversikt når lensepumpen slås på/av og hvor lenge den går hver gang.

GeoFence

 • Geofence er en tjeneste som varsler deg dersom båten forlater et spesifikt område. Dette er en helautomatisk funksjon- Geofence vil aktiveres når båten har ligget stille i 15 minutter. Det opprettes en virtuell grense rundt båten (ca 100-150 m sirkel rundt båten), dersom båten bryter denne virtuelle geofencen, vil man umiddelbart varsles når båten kommer utenfor dette området.
 • Man kan selv aktivere og deaktivere Geofence i appen.
iPhone Case
iPhone Case

GPS-posisjon

 • Den integrerte GPS-antennen vil gi deg sanntidsinformasjon om din båts posisjon ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter i området.

Turlogg

 • Visualiser båtturene dine. Du kan gå tilbake i historikken og se tidligere båtruter.
iPhone Case
iPhone Case

Temperatur

 • En av temperatursensorene er plassert nederst på vannstandsmodulen og måler temperatur i kjøl.
 • Målenivå for temperatursensoren er fra -20 °C til 60 °C.
 • Den andre temperatursensoren er plassert på toppen av vannstandsmodulen og å måle temperaturen i maskinrommet (luft).
 • Målenivå for lufttemperaturen er fra -20 °C til 60 °C.

Andre viktige funksjoner

 • Appen gir deg 30 dagers logg og du får full oversikt over båtens datainformasjon i grafene. Disse parametrene gir deg kritisk informasjon om båten din, som igjen gjør at din neste båttur kan bli mer sikker og enklere å planlegge til.
 • SmartBoat One driftes på internt batteri med 40 dagers drift og lades hver gang båten er i drift, eller ved kobling til landstrøm - med andre ord er den vedlikeholdsfri. SmartBoat One er et FG-godkjent sikringsprodukt og oppfyller sporingskravene til forsikringsbransjen. Dette vil også gi deg en rabatt på eksisterende forsikring hos de fleste forsikringsselskaper.
sensar-marine-package

Snakk med en spesialist

Våre spesialister er på vakt og klare til å gi mer informasjon og svare på alle spørsmålene dine om SmartBoat One. Kontakt oss i dag for å lære mer!
Kontakt en spesialist