Smart Båtovervåking med SmartBoat One

Båtovervåking

I Sensar Marine-appen har du full oversikt over tilstanden til båten din, til enhver tid. Sensorene i SmartBoat One-enheten sender kontinuerlig data til appen, noe som betyr at du alltid vil ha tilgang til live- og historisk data.

Rull ned eller bruk bunntekstmenyen for å lære mer om funksjonene i Sensar Marine appen.

Les mer
Showcase of app

Batteri

 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet hvis startbatteriet krysser følgende nivåer:
  • Varselbatterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet dersom startbatteriet når følgende nivåer:
  • Varsel batterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
iPhone Case

Vannivå

 • SmartBoat One måler vannstanden i båten og sender varsel når vannstanden er for høy.
 • Du vil bli varslet dersom vannstanden når følgende nivåer:
  • Advarsel vannstand: 10,0 cm
  • Alarm vannstand: 14,0 cm
iPhone case

Bevegelse

 • Enheten har et integrert akselerometer som viser G-kraft.
 • SmartBoat One måler g-krefter som båten utsettes for kontinuerlig. Sensoren måler akselerasjon i m/s2 best kjent som g krefter. Tyngdekraften er rundt 1 g, derfor viser den rundt 1g når båten ligger stille. Når båten ligger stabilt og i ro vil man ha en kontinuerlig måling rundt 1 g. Når båten har vært i bruk, vil man se tydelig utsalg i grafen ved slag i bølger.
 • Måleområde: 0g til 8g
iPhone case

Lensepumpe

 • SmartBoat One overvåker lensepumpeaktiviteten. I grafen vil man få tydelig oversikt når lensepumpen slås på/av og hvor lenge den går hver gang.
iPhone case

GeoFence

 • Geofence er en tjeneste som varsler deg dersom båten forlater et spesifikt område. Dette er en helautomatisk funksjon- Geofence vil aktiveres når båten har ligget stille i 15 minutter. Det opprettes en virtuell grense rundt båten (ca 100-150 m sirkel rundt båten), dersom båten bryter denne virtuelle geofencen, vil man umiddelbart varsles når båten kommer utenfor dette området.
 • Man kan selv aktivere og deaktivere Geofence i appen.
iPhone Case

GPS-posisjon

 • Den integrerte GPS-antennen vil gi deg sanntidsinformasjon om din båts posisjon ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter i området.
iPhone case

Turlogg

 • Visualiser båtturene dine. Du kan gå tilbake i historikken og se tidligere båtruter.
iPhone case

Temperatur

 • En av temperatursensorene er plassert nederst på vannstandsmodulen og måler temperatur i kjøl.
 • Målenivå for temperatursensoren er fra -20 °C til 60 °C.
 • Den andre temperatursensoren er plassert på toppen av vannstandsmodulen og å måle temperaturen i maskinrommet (luft).
 • Målenivå for lufttemperaturen er fra -20 °C til 60 °C.
iPhone case

Andre viktige funksjoner

 • Appen gir deg 30 dagers logg og du får full oversikt over båtens datainformasjon i grafene. Disse parametrene gir deg kritisk informasjon om båten din, som igjen gjør at din neste båttur kan bli mer sikker og enklere å planlegge til.
 • SmartBoat One driftes på internt batteri med 40 dagers drift og lades hver gang båten er i drift, eller ved kobling til landstrøm - med andre ord er den vedlikeholdsfri. SmartBoat One er et FG-godkjent sikringsprodukt og oppfyller sporingskravene til forsikringsbransjen. Dette vil også gi deg en rabatt på eksisterende forsikring hos de fleste forsikringsselskaper.
Smartboat One Package

Snakk med en spesialist

Våre spesialister svare deg gledelig på alle dine spørsmål om SmartBoat One. Ta kontakt med oss i dag for å lære mer!

Kontakt en spesialist