<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Båtovervåking

I Sensar Marine-appen har du full oversikt over tilstanden til båten din, til enhver tid. Sensorene i SmartBoat One-enheten sender kontinuerlig data til appen, noe som betyr at du alltid vil ha tilgang til live- og historisk data.

Bla ned eller bruk menyen for å lære mer om funksjonene i Sensar Marine appen.

 

Group 3388-2
Group 3389-2
in hand dark

Batteri

 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet hvis startbatteriet krysser følgende nivåer:
  • Varselbatterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet dersom startbatteriet når følgende nivåer:
  • Varsel batterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
iPhone Case
iPhone Case

Lensepumpe

 • SmartBoat One overvåker lensepumpeaktiviteten. I grafen vil man få tydelig oversikt når lensepumpen slås på/av og hvor lenge den går hver gang.
 • Man kan selv aktivere og deaktivere SMS advarsler om lensepumpe status i appen.

 

Vannivå i kjøl

 • SmartBoat One måler vannstanden i båten og sender varsel når vannstanden er for høy.
 • Du vil bli varslet dersom vannstanden når følgende nivåer:
  • Advarsel vannstand: 10,0 cm
  • Alarm vannstand: 14,0 cm
iPhone Case
iPhone Case

Temperatur i kjøl

 • En av temperatursensorene er plassert nederst på vannstandsmodulen og måler temperatur i kjøl.
 • Målenivå for temperatursensoren er fra -20 °C til 60 °C.

 • Den andre temperatursensoren er plassert på toppen av vannstandsmodulen og å måle temperaturen i maskinrommet (luft).
 • Målenivå for lufttemperaturen er fra -20 °C til 60 °C.

GPS-posisjon

 • Den integrerte GPS-antennen vil gi deg sanntidsinformasjon om din båts posisjon ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter i området.
 • Du kan alltid dele den nåværende GPS-posisjonen til båten din via Google Maps. 
iPhone Case
iPhone Case

GeoFence

 • Geofence er en tjeneste som varsler deg dersom båten forlater et spesifikt område. Dette er en helautomatisk funksjon- Geofence vil aktiveres når båten har ligget stille i 15 minutter. Det opprettes en virtuell grense rundt båten (ca 100-150 m sirkel rundt båten), dersom båten bryter denne virtuelle geofencen, vil man umiddelbart varsles når båten kommer utenfor dette området.
 • Man kan selv aktivere og deaktivere Geofence i appen.

Turlogg

 • Når båten er i gang, begynner sporingen av turen automatisk.
 • Visualiser båtturene dine. Du kan gå tilbake i historikken og for å se dine tidligere båtruter.
 • Se når båten har vært i bruk i kalenderen, eller på en liste
 • På alle turene, vi gir deg en dypere oversikt over hvordan båten hadde det underveis, med tanke på 
  • Hastighet og kurs
  • Slag / bevegelse
  • Tid og plassering
iPhone Case
iPhone Case

Bevegelse

 • Enheten har et integrert akselerometer som viser G-kraft.
 • SmartBoat One måler g-krefter som båten utsettes for kontinuerlig. Sensoren måler akselerasjon i m/s2 best kjent som g krefter. Tyngdekraften er rundt 1 g, derfor viser den rundt 1g når båten ligger stille. Når båten ligger stabilt og i ro vil man ha en kontinuerlig måling rundt 1 g. Når båten har vært i bruk, vil man se tydelig utsalg i grafen ved slag i bølger.
 • Måleområde: 0g til 8g

Alltid på vakt

 • SmartBoat One samler inn sensordata hvert minutt, og oppdaterer dataen til appen en gang i timen når båten ikke er i bruk, og hvert fjerde minutt når båten er i bruk. 
 • Dersom systemet detekterer en alarmtilstand, vil du umiddelbart motta en SMS og dataoppdatering i appen.
 • SmartBoat One driftes på et vedlikeholdfritt internt batteri 
  • Batteriet har 40 dagers drift og lades hver gang båten er i bruk eller ved kobling til landstrøm
Referral - Image – 7
Kun i Norge

Avarn tyveritjeneste

Som en del av abonnementstjenesten tilbyr vi sporing og gjenfinning av Avarn (tidligere Nokas). Dersom du som kunde mistenker at båten er stjålet kan du ringe vår vakttelefon hos Avarn så vil de ta over ansvaret for å spore og gjenfinne din båt.

Avarn vakttelefon: +47 561 26 444

Gjør båten din smart.

Bestill SmartBoat One nå