<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spørsmål og svar

Vanlige stilte spørsmål og svar

Abonnement

7 svar

Du kan velge mellom tre abonnements-alternativ:

- Årlig: 1188,- kroner per år, betalt på forhånd (99,- kr /mnd)

- Sesong: 890,- kroner per år (full oversikt over båtens tilstand fra 1. april til 31. oktober), betalt på forhånd

- Månedlig: 129,- kroner per måned. Når det gjelder månedsabonnement så aktiverer man og deaktiverer man dette etter behov. Her er det ikke bindingstid, og man betaler per måned. 

Man bruker følgende link for innlogging til kundeportal:
https://my.sensarmarine.com/ 
Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du har for Sensar Marine appen.
Du vil alltid ha oversikt over din båts aktive abonnement og tidligere betalingshistorikk i kundeportalen. Du kan også endre betalingskort og endre eller stoppe nåværende abonnement.

Ja, det vil være et løpende abonnement for de ulike abonnementstypene. Man forhåndsbetaler for videre overvåkning og abonnementsperiodene for årlig- eller sesongabonnement er på 12 måneder. Dersom man ikke endrer abonnementsløsning i kundeportelen vil ny avtaleperiode automatisk videreføres ved neste avtaleperiode. Når det gjelder månedsabonnement så aktiverer man og deaktiverer man dette etter behov. Her er det ikke bindingstid, og man betaler per måned.

Du kan endre ditt abonnement i din kundeportal: https://my.sensarmarine.com/


Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du har for Sensar Marine appen.
I menyen til venstre vil du finne "Mine abonnement". Her vil du ha oversikt over dine aktive abonnement. Trykke på "Vis" på det gjeldende abonnementet du ønsker å endre. Trykk så på knappen "Administrer abonnement"  for å endre abonnement.

Du kan avsluttet ditt abonnement i din kundeportal: https://my.sensarmarine.com/


Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du har for Sensar Marine appen.
I menyen til venstre vil du finne «Mine abonnement». Her vil du ha oversikt over dine aktive abonnement. Trykke på «Vis» på det gjeldende abonnementet du ønsker å avslutte. Øverst til høyre på denne siden står det «Ønsker du å avslutte ditt abonnement?», her trykker du «Stopp». På denne måten vil abonnementsløsningen avsluttes og det vil ikke fornyes ved neste avtaleperiode.

Dersom ny eier skal overta SmartBoat One systemet, må følgende gjøres:
Du må først "frigjøre" enheten slik at den nye båteieren kan legge til sin båt. Du må altså slette båten din i Sensar Marine appen. Dette gjør du under "Mine båter" og trykk videre på "Slett båt".  Når tidligere eier har slettet sin båt i appen, kan ny eier sammenkoble enhet og opprette egen bruker i appen.


Om ny eier av båt skal overta SmartBoat One systemet, må vedkommende sammenkoble enhet og opprette ny brukerkonto. Tidligere eier må da eventuelt gi sammenkoblingskoden til den nye eieren (dersom man fortsatt har dette kortet). Sammenkoblingskoden står også på klistremerket som er på baksiden av selve hovedenheten.

Ny eier må opprette egen bruker og legge inn betalingsinformasjon og ønsket abonnementsløsning (valg om dette  sendes på e-post til kunden når man har opprettet egen bruker og sammenkoblet den med enheten). Ny avtaleperiode vil så følge den nye eierens abonnementsvalg.

Vårt support-team er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss på:
E-post: support@sensarmarine.com
Telefon: 561 23 888 (man-fre kl.09.00-17.00)