<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enkel installasjon
Sensar Marine

Før du monterer vannivåmodulen og monteringsbraketten, sørg for at du har funnet en passende plassering i båten. Sensar Marine monteres vanligvis i båtens bakre eller midtre del. For best GPS-signal og 4G radiokommunikasjon, bør enheten monteres så høyt som mulig og på et område med så få metallbelegg og materialer som hindrer radiosignaler, som mulig. For stål- og aluminiumsbåter skal hovedenheten monteres på en ytre overflate.

Vannivåmodulen skal monteres på en vertikal overflate i nærheten av lensepumpen. Skilleveggen (bulkhead) vil normalt være en god monteringsflate. For motorbåter vil skilleveggen foran motoren og batteriene være en passende plassering. For seilbåter vil en god plassering være i midten av båten, i nærheten av kjøl og batterier. Monter enheten så høyt som mulig. Dersom avstanden mellom hovedenheten og vannivåmodulen er mer enn 1,5 meter eller avstanden til batteriene er mer enn 2.0 meter, anbefales en skjøteledning/forlengelseskabel. Forlengelseskabler er tilgjengelig hos din lokale forhandler eller på sensarmarine.no 

Når du har funnet en passende plassering i din båt, kan du starte installasjonen.

Montering med skruer: Når du bruker skruer for å koble til vannivåmodulen, pass på at du ikke borer/ skrur hele veien gjennom skroget. Skruer i glassfiber krever forhåndsborrede hull. De medfølgende skruene er Phillips Pan Head No.6 (rustfritt stål) 3.5mm x 13mm. Den anbefalte størrelsen til det forhåndsborre - de hullet er 2.946mm.

Montering med teip: Teipen som følger med i pakken har god hefteevne. Det vil derfor være vanskelig å flytte teipen om du allerede har festet den til en overflate. Rengjør overflatene med de medfølgende rengjørings - serviettene eller bruk annen alkoholbasert rengjøring. Teipen tåler temperaturer ned til 5°C ved montering (Teipen vil oppnå full heftevne etter 24 timer). Ved bruk av teip, press og hold i 30 sek. 

Montering med skruer er den sterkeste måten for å feste komponentene. Hvis man vil unngå å bruke skruer, men ønsker en sterkere forbindelse enn det man oppnår med teip, er Tec7 eller tilsvarende produkt et godt alternativ.

Sørg for at båten er fortøyd til land, motoren er slått av og at båten ikke er koblet til landstrøm mens du monterer Sensar Marine. Arbeid i nærheten av et blybatteri kan være farlig. Batterier kan generere eksplosive gasser. Ikke la gnist eller flamme være i nærheten av et batteri, og sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt batteriet.

Bruk øyebeskyttelse, og unngå å berøre øynene mens du arbeider i nærheten av batterier. Vask også hendene når du er ferdig. Hvis batterisyre kommer i kontakt med hud eller klær, vask dem straks med såpe og vann. Hvis syre kommer i øyet, skyll øyet med kaldt vann i minst 15 minutter og kontakt lege umiddelbart. Vær forsiktig når du bruker metallverktøy i nærheten av batterier.

Ved å miste et metallverktøy på et batteri, kan det oppstå en kortslutning og muligens eksplosjon eller brann. Fjern personlige metallelementer som ringer, armbånd, halskjeder, klokkereller lignende tilbehør når du arbeider med batterier. Et batteri kan produsere en kortslutningsstrøm som er høy nok til å smelte gjenstander som f.eks ringer og kan dermed forårsake alvorlige forbrenninger. Kablene må monteres slik at slitasje unngås. Ved stor slitasje på isolasjonen kan det oppstå kortslutning eller gnister. Pass på at batteriterminal - lene er rene og sørg for at kontaktene er strammet

Sensar Marine enheten skal kun åpnes av autorisert personell. Garantien er ugyldig dersom Sensar Marine enheten åpnes av uautorisert personell. Dersom det usannsynlige skulle skje, at det oppstår brann inne i Sensar Marine enheten, kan det oppstå giftig gass. I slike tilfeller er det viktig å ventilere området godt. En brann inne i Sensar Marine enheten, vil ikke spres videre.

Smartboatdel
Vannstand modul

(kabel 150cm)

Smartboatdel
Monteringsskruer

(x8)

Smartboatdel
Dobbelsidig tape

(4 stk.)

Smartboatdel
Rengjøringsservietter

(2 stk.)

Smartboatdel
Informasjonskort

(ID og tilkoblingskode)

Smartboatdel
Sensar Marine

 

Smartboatdel
Monteringsbrakett

 

Smartboatdel
I/U-kabel

(200cm)

Smartboatdel
Rask tilkobling

 

Smartboatdel
Kabel bånd

(4 stk.)

Smartboatdel
T-splice kabel

 

1. Montere vannivåmodulen

Plassering

 • Plassér vannivåmodulen i nærheten av lensepumpen, så nært bunnen som mulig.
 • Finn en overflate som er så rett og jevn som mulig, for å montere vannivåmodulen på.
 • Vannivåmodulen monteres vertikalt, kabelen skal være på toppen.
Se installasjonsvideo
placement

Montering

 • Vannivåmodulen kan monteres med skruer, teip eller lim. Ikke fest noe rundt selve vannivåmodulen.

 

Se installasjonsvideo
waterlevel-mounting

 

2. Koble til batteriene

Installasjon for 1 batteri

 • Koble den røde ledningen, merket “Consumption/house battery” til den positive (+) polen på batteriet.
 • Koble den svarte ledningen merket "Ground" til den negative (-) polen på batteriet.
 • Den lilla ledningen merket "Startbatteri" er ikke nødvendig. For å unngå at ledningen ligger løst, kan den kobles til den positive polen sammen med den røde ledningen merket “Consumption/house battery”. Fjern sikringen fra den lilla ledningen. Alternativt kan kabelskoen på den lilla ledningen isoleres, og ledningen festes til et eget sted med en kabelstrips.
 • Forsikre deg om at den negative (-) polen på batteriet er koblet til felles jord.
Se installasjonsvideo
battery

 

Installasjon for 2 batterier

 • Koble den røde ledningen merket “Consumption/house battery” til den positive (+) polen på forbruksbatteriet.
 • Koble den lilla ledningen som er merket med “Starter battery” til den positive (+) polen på startbatteriet.
 • Koble den svarte ledningen merket "Ground" til den negative stiften (-) på forbruksbatteriet.
 • Forsikre deg om at den negative (-) polen på begge batteriene er koblet til felles jord.
Se installasjonsvideo
batteries

 

3. Koble til lensepumpen

For lensepumper med automatisk eller intern nivåbryter og lensepumper med ekstern nivåbryter.

 • For å kunne koble Sensar Marine til lensepumpen trenger vi først å montere en T-splice ledning på en av ledningene fra lensepumpen. Dette gjøres ved hjelp av en hurtigkobling.
 • Lensepumpe med automatisk eller innebygd nivåbryter. Denne type pumpe har som regel tre ledninger. Disse har ofte fargene: Svart (-), brun/hvit (+), og brun (+).
 • Lensepumpe hvor en ekstern nivåbryter er nødvendig Denne type pumpe har som regel to kabler. Disse har ofte fargene: Svart (-), brun (+) eller rød (+).
Se installasjonsvideo
bilgepump-mounting

 

Slik monterer du T-skjøteledningen:

Se avsnittene nedenfor, for å bestemme hvor T-skjøteledningen skal installeres.

 • Åpne “hengslet sidevegg” på hurtigkobling.
 • Plasser hurtigkobling på ledningen fra lensepumpen, slik at ledningen ligger i det gjennomgående løpet i hurtigkobling. Lukk “hengslet sidevegg”.
 • Før inn T-splice ledningen i det andre løpet, helt til den treff er endeveggen i hurtigkoblingen.
 • Med en knipetang presses u-kontakten så langt ned at toppen på u-kontakten er flush med toppen av hurtigkoblingen.
 • Lukk topp-lokket, og se til at det klikker på plass i låsemekanismen.
Se installasjonsvideo
splice-cable

 

Lensepumpe med automatisk eller innebygd nivåbryter:

T-splice ledningen monteres på den manuelle ledningen. Denne er som regel farget brun/hvit eller bare brun. Dette er som regel den samme ledningen som går til instrumentbordet for manuell betjening av lensepumpen og indikatorlampen.

Deretter kobles den brune/hvite ledningen fra IO kabelen merket “Bilge Pump” til T-splice ledningen. Illustrasjonen viser forslag til plassering.

Se installasjonsvideo
bilgepump-mounting

 

Lensepumpe med ekstern nivåbryter.

T-Splice ledningen monteres på den brune (+) eller røde (+) ledningen mellom lensepumpen og nivåbryter. Deretter kobles den brune/hvite ledningen fra IO kabelen merket “Bilge Pump” til T-splice ledningen.

Illustrasjonen viser forslag til plassering.

Om ledningen som er merket “Bilge Pump” er for kort kan forlengelsesledning brukes.

Se installasjonsvideo
externally

 

4. Montere hovedenheten

Montering av braketten

 • Ikke fest hovedenheten til braketten før montering. Sørg for at du har minst 8 cm ledig plass under braketten, slik at det er plass til å sammenkoble kablene på undersiden av hovedenheten.
 • Braketten skal monteres på en solid overflate i bakre eller midtre del av båten. Monter den så høyt som mulig, og på et område med så lite metallbelegg som mulig (for å oppnå best mulig GPS- og 4G signaler). For stål- og aluminiumsbåter monteres enheten på en ytre overfl ate.
 • Skru, teip eller lim braketten på plass.
Se installasjonsvideo
main-mounting

 

Koble kabler til hovedenheten

 • Sammenkoble vannivåmodulen til 5-pinnet kontakt.
 • Sammenkoble I/O-kabelen til 4-pinnet kontakt.
 • Når du har sammenkoblet ledningene til hovedenheten vil lysdiodene på Sensar Marine lyse opp i noen sekunder. Hvis dette ikke er tilfelle, kontroller batteriforbindelsen.
Se installasjonsvideo
cables

Montering SmartBoat One til monteringsbraketten:

 • Monter enheten med bunnen først (blå del nederst), og før den deretter inn i skinnene.
 • Hovedenheten er riktig montert dersom man hører et tydelig “klikk” i det den festes i monteringsbraketten.
Se installasjonsvideo
sbo

5. Last ned Sensar Marine-appen

Last ned og installer Sensar Marine-appen fra Google Play-butikken eller Apple App Store, søk etter Sensar Marine. Følg instruksjonene i appen for brukerregistrering. Registrer din e-postadresse for å opprette en bruker.


Videre må du sammenkoble enheten ved hjelp av en unik paringskode. Paringskoden kan man lese på kortet i esken eller på selve enheten.

 

Funksjoner

Sensar Marine kan overvåke opptil 2 batterier (startbatteriet og forbruksbatteriet). Måleområde: 0V - 30V
Sensar Marine overvåker lensepumpeaktiviteten.
Sensar Marine er i stand til å måle vannivået i båten og sende varsling ved for høyt vannivå.
Vannivåmodulen inneholder to temperatursensorer. En temperatursensor er plassert på bunnen av vannivåmodulen. Dersom det er vann tilstede, måles vanntemperaturen. Den andre temperatursensoren er plassert øverst på vannivåmodulen for å måle motorromtemperaturen. Måleområde for begge sensorene: -20 °C til 60 °C
Gir plassering av båten ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter.
Geofence er en tjeneste som varsler deg hvis båten forlater et bestemt område. Dette er en helautomatisk funksjon- Geofence vil aktiveres når båten har vært stille i 15 minutter. Ved å opprette en virtuell grense rundt båten (en 150 m sirkel rundt båten), vil den virtuelle geofence utløse et svar når båten kommer ut av dette området.
Visualiser din nåværende tur og se historien om tidligere reiser
Enheten har et integrert akselerometer som viser G-krefter. Måleområde: 0g til 8g

Generelt

Når alle lysdiodene er grønne, har enheten etablert nettverksforbindelse og sendt data til serveren. Da oppdateres appen basert på de nyeste dataene.
Dataoverføring konfigureres med intervaller fra alt mellom 1 min til en gang hver 24 time. Vanligvis vil Sensar Marine overføre dataene en gang i timen, og hyppigere når båten er i bruk. Sensar Marine kan overvåke sensorer så ofte som 25 ganger i sekundet. Dersom det oppstår en alarmtilstand, sendes data øyeblikkelig.

Batteriet lades når det er nødvendig.

Sensar Marine kan kjøre rundt 40 dager uten lading, potensielt opp til 6 måneder avhengig av faktorer som sensorkonfigurasjoner, datahastighet og mottak av 4G-signaler. Sensar Marine vil lade det interne batteriet når båten er i bruk eller når forbruksbatteriet lades. Dersom internbatteriet går tomt, vil Sensar Marine automatisk starte en nødmodus som lader det interne batteriet fra forbruksbatteriet, for å sikre kontinuerlig overvåking og varsling.

En full ladesyklus på det interne batteriet trekker ca 15 Wh fra forbruksbatteriet. Et standard 80Ah (1016Wh) båtbatteri har 67 ganger så mye kapasitet.

Sensar Marine sin app er tilgjengelig for gratis nedlasting via Google Play eller App Store.

Abonnementet inkluderer:

 • Kontinuerlig overvåking
 • Drift og vedlikehold av systemet
 • Datatrafikk fra båten til eiernes app
 • SMS-varsel til eieren når en alarm utløses
 • Sporing og gjenfinning av båten.

Fysiske dimensjon

97mm bredde, 112.5mm høyde, 35.5mm dybde

Status LED-lys

RGB (Rød, Grønn, Blå)

Vekt

276,5 gram

Sensorer

Vannivå, temperatur, akselerometer, batterinivå

Posisjon tech

multi-GNSS-mottaker

Analoge innganger

3 (batteri 1, batteri 2, lensepumpe) + GND

Driftspenning

10-30 V likestrøm

Temperatur

-20 °C< T < 60°C

Monteringsbrakett

28mm dybde, 90mm bredde, 83mm høyde

Monteringsskruer

4

Mobil dekning

4G / LTE innebygd modem

Trådløst signal

868 mHz
smart-boat-one-sensor

Sensar Marine er et avansert overvåkingssystem som gir deg full oversikt over båtens tilstand til enhver tid. Systemet har som mål å redusere tap av liv ved ulykker og redusere kostbare skader på båten.

Den er designet for å tåle det harde maritime miljøet vi har i Norge og kan installeres i alt fra åpne midtkonsoller til større kabinkryssere.

Overvåker viktige faktorer som kan skade båten, for eksempel vannstand, batterinivå, bevegelse, støt, temperatur og tyveri.

Kjøp nå
 • Mobilapp med full oversikt og historikk
 • Alarm på mobiltelefonen når noe er galt
 • Enkel gjør-det-selv installasjon på 30 minutter
 • Vanntett (IPX7) og designet for tøffe forhold
 • Vedlikeholdsfri og oppdaterer seg selv
 • Kjører på eget batteri som lades når du bruker båten
 • Mulig reduksjon i forsikringspremie og egenandel
 • Holder deg oppdatert på båtens posisjon til enhver tid og logger alle turer
 • Dele tilgang til appen med flere personer for ekstra sikkerhet