<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Båtovervåking

I Sensar Marine-appen har du full oversikt over tilstanden til båten din, til enhver tid. Sensorene i enheten sender kontinuerlig data til appen, noe som betyr at du alltid vil ha tilgang til live- og historisk data.

Bla ned eller bruk menyen for å lære mer om funksjonene i Sensar Marine appen.

 

Group 3388-2
Group 3389-2
in hand dark

Batteri

 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet hvis startbatteriet krysser følgende nivåer:
  • Varselbatterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
 • Systemet støtter både 12V og 24V (Målenivåer: 0V - 30V)
 • Du vil bli varslet dersom startbatteriet når følgende nivåer:
  • Varsel batterinivå: 12,2 V / 24,4 V
  • Alarm batterinivå: 11,9 V / 23,8 V
iPhone Case
iPhone Case

Lensepumpe

 • Sensar Marine overvåker lensepumpeaktiviteten. I grafen vil man få tydelig oversikt når lensepumpen slås på/av og hvor lenge den går hver gang.
 • Man kan selv aktivere og deaktivere SMS advarsler om lensepumpe status i appen.

 

Vannivå i kjøl

 • Sensar Marine måler vannstanden i båten og sender varsel når vannstanden er for høy.
 • Du vil bli varslet dersom vannstanden når følgende nivåer:
  • Advarsel vannstand: 10,0 cm
  • Alarm vannstand: 14,0 cm
iPhone Case
iPhone Case

Temperatur i kjøl

 • En av temperatursensorene er plassert nederst på vannstandsmodulen og måler temperatur i kjøl.
 • Målenivå for temperatursensoren er fra -20 °C til 60 °C.

 • Den andre temperatursensoren er plassert på toppen av vannstandsmodulen og å måle temperaturen i maskinrommet (luft).
 • Målenivå for lufttemperaturen er fra -20 °C til 60 °C.

GPS-posisjon

 • Den integrerte GPS-antennen vil gi deg sanntidsinformasjon om din båts posisjon ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter i området.
 • Du kan alltid dele den nåværende GPS-posisjonen til båten din via Google Maps. 
iPhone Case
iPhone Case

GeoFence

 • Geofence er en tjeneste som varsler deg dersom båten forlater et spesifikt område. Dette er en helautomatisk funksjon- Geofence vil aktiveres når båten har ligget stille i 15 minutter. Det opprettes en virtuell grense rundt båten (ca 100-150 m sirkel rundt båten), dersom båten bryter denne virtuelle geofencen, vil man umiddelbart varsles når båten kommer utenfor dette området.
 • Man kan selv aktivere og deaktivere Geofence i appen.

Turlogg

 • Når båten er i gang, begynner sporingen av turen automatisk.
 • Visualiser båtturene dine. Du kan gå tilbake i historikken og for å se dine tidligere båtruter.
 • Se når båten har vært i bruk i kalenderen, eller på en liste
 • På alle turene, vi gir deg en dypere oversikt over hvordan båten hadde det underveis, med tanke på 
  • Hastighet og kurs
  • Slag / bevegelse
  • Tid og plassering
iPhone Case
iPhone Case

Bevegelse

 • Enheten har et integrert akselerometer som viser G-kraft.
 • Sensar Marine måler g-krefter som båten utsettes for kontinuerlig. Sensoren måler akselerasjon i m/s2 best kjent som g krefter. Tyngdekraften er rundt 1 g, derfor viser den rundt 1g når båten ligger stille. Når båten ligger stabilt og i ro vil man ha en kontinuerlig måling rundt 1 g. Når båten har vært i bruk, vil man se tydelig utsalg i grafen ved slag i bølger.
 • Måleområde: 0g til 8g

Alltid på vakt

 • Sensar Marine samler inn sensordata hvert minutt, og oppdaterer dataen til appen en gang i timen når båten ikke er i bruk, og hvert fjerde minutt når båten er i bruk. 
 • Dersom systemet detekterer en alarmtilstand, vil du umiddelbart motta en SMS og dataoppdatering i appen.
 • Sensar Marine driftes på et vedlikeholdfritt internt batteri 
  • Batteriet har 40 dagers drift og lades hver gang båten er i bruk eller ved kobling til landstrøm
Referral - Image – 7

Gjør båten din smart.

Bestill Sensar Marine nå