<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sensar Marine &

Bærekraft

Bærekraft har vært en kjerneverdi i vår produktdesign helt siden Paal Kaperdal startet selskapet.

sustainability@3x
Group 3418@3x

Maksimalisere levetiden til båter

Båter kan vare i over 50 år, dersom de behandles riktig. Sensar Marine forlenger levetiden til en båt ved å overvåke kritiske systemer og hindre katastrofale skader.

Sensar Marine forlenger også levetiden av batteriene i båten. Ved hjelp av skikkelig vedlikehold kan et blybatteri holde opp til 5 eller 6 år. For å sette det i perspektiv, er dagens gjennomsnitt på levetiden av båtbatterier rundt 2 år. Altfor ofte misbruker båteiere deres batterier på grunn av manglende kunnskap eller innsikt. 

Vi forlenger levetiden av både båter og båtbatterier.

Group 3419@3x

Utvide mulighet for båtdeling

En sirkulær økonomi er "en modell for produksjon og bruk som gjelder deling, utleie, gjenbruk, reparasjon og gjenvinning av eksisterende materialer og produkter for så lang tid som mulig".

Ved å kunne tilby monitorering av båter, håper vi på å utvide muligheten for at flere båteiere kan bli komfortable med båtdeling som konsept. Ved hjelp av kontinuerlig overvåking kan båteieren få sjelefred for at båten blir brukt riktig. I tillegg kan man detektere dersom noe har skjedd med båten, enten når den er i bruk eller når den ligger fortøyd. 

Våre partnerskap med båt charter er en stor strategisk prioritering for oss, slik at vi kan bidra til deres fremtidige vekst og ta del i at båtdeling blir en større del av båt- og kulturlivet. 

Group 3420@3x

Fremtiden av båter er elektrisk

For å kunne skape muligheten for bruk av elektriske båter, må man forstå hvor og hvordan båter blir brukt for å kunne gi veiledning for plassering av ladestasjoner. Ved å bruke data og brukerinnsikt som vi har samlet inn fra Sensar Marine, kan vi besvare disse spørsmålene og bidra til fremveksten av elektriske båter. 

Den raske fremveksten til elbiler i Norge er også mulig med båter. 

Ved å jobbe med tidlige pionérer på fagområdet, som Evoy, som  allerede har elektriske båter på sjøen, kan vi sammen finne ut av de unike overvåkingsbehovene for fremtidens elektriske båt. 

Group 3421@3x

Vi holder folk trygg på vannet

Sjøen er vakker, men kan også være uforutsigbar og farlig. Vår partner Redningsselskapet forteller oss at de ofte bruker for mye tid - størsteparten av tiden sin - bare med å lete etter hvor båten eller personene som står i fare er. Hva er den nøyaktige plasseringen til båten?

Sensar Marine sporer båten og GPS-posisjon oppdateres kontinuerlig til Sensar Marine appen mens båten er i bruk. GPS-dataen kan lett bli delt av brukerne i appen, enten til venner og familie eller til redningstjenester dersom det er behov for det. 

Vil du finne ut mer?

Hvordan kan vi vil bidra til en grønnere og tryggere fremtid i båtbransjen.