Enkel installasjon - SmartBoat One

Enkel installasjon
SmartBoat One

Før vannstandsmodulen og monteringsbraketten monteres, må du finne en passende posisjon i båten. SmartBoat One er vanligvis plassert i midten eller baksiden av båten. For best mulig GPS- og 4G-radiokommunikasjon bør enheten plasseres så høyt som mulig, og på en overflate med færrest mulige metallkomponenter eller materialer som hindrer radiosignaler. For stål- og aluminiumsbåter må hovedenheten monteres på et ytre underlag.

Vannstandsmodulen skal plasseres på en vertikal overflate i nærheten av lensepumpen. Skottet vil ofte være en god monteringsoverflate. For motorbåter bør skottet foran motoren og batteriene være en egnet plassering. For seilbåter ville en god plassering være midt i båten, nær SmartBoat One-enheten og båtbatteriene. Monter enheten så høyt som mulig. Hvis avstanden mellom hovedenheten og vannstandsmodulen er mer enn 1,5 m, eller hvis avstanden til batteriene er mer enn 2 m, anbefaler vi en skjøteledning. Disse er tilgjengelige sensarmarine.com eller din lokale forhandler.

Når du har funnet en passende posisjon i båten, kan du starte installasjonen.

Montering med skruer: Når du bruker skruer til å koble til vannstandsmodulen, må du passe på å trenge inn i skroget. Bruk av skruer i glassfiber krever forboret hull. De medfølgende skruene er Phillips Pan Head No.6 (rustfritt stål) 3,5mm x 13mm. Anbefalt størrelse for det forborede hullet er 2,946 mm

Montering med tape: Det medfølgende båndet har stor vedheft. Det vil være vanskelig å fjerne når den er festet til en overflate. Rengjør overflaten med de medfølgende rengjøringsserviettene, eller bruk en annen alkoholbasert rengjøringsmiddel. Tapen tåler ned til 5 °C ved montering. Det vil få full vedheft etter 24 timer. Når du bruker tape, trykker du på og holder nede i 30 sekunder.

Montering med skruer er den sterkeste måten å feste komponentene på. Hvis du vil unngå å bruke skruer, men ønsker et sterkere lim enn tape, er Tec7 eller tilsvarende et godt alternativ.

Kontroller at båten er fortøyd sikkert, at motoren er slått av og at båten ikke er koblet til strøm mens du installerer SmartBoat One. Å jobbe i nærheten av et blybatteri kan være farlig, da blybatterier kan generere eksplosive gasser. Unngå gnister eller flammer i nærheten av et batteri, og sørg for at du har tilstrekkelig ventilasjon rundt batteriet.

Bruk verneutstyr for øynene, og unngå øyekontakt mens du arbeider i nærheten av batterier. Vask hendene når du er ferdig. Hvis hud eller klær kommer i kontakt med batterisyre, vask straks med såpe og vann. Hvis du får syre i øynene, vask med kaldt vann i minst 15 minutter, og kontakt medisinsk hjelp umiddelbart. Vær forsiktig når du bruker metallverktøy rundt batterier.

Slippe metall verktøy på et batteri kan skape en kortslutning, og muligens eksplosjon eller brann. Fjern personlige elementer som ringer, armbånd, halskjeder, klokker eller lignende tilbehør når du arbeider med batterier. Batterier kan generere en kortslutningsstrøm sterk nok til å smelte ringer etc, og dermed forårsake alvorlige brannskader. Monter kablene for å unngå slitasje, for å unngå kortslutninger eller gnister på ødelagte kabler. Kontroller at batteripolene er rene og at kontaktene er tett festet.

SmartBoat One-enheten skal kun åpnes av autorisert personell. Åpningen av enheten av uautorisert personell vil ugyldiggjøre garantien. I det usannsynlige tilfellet av brann i SmartBoat One-enheten, kan giftige gasser slippes ut. Skulle dette skje, ventiler området riktig. En brann inne i enheten vil ikke spre seg videre.

Smartboatdel
Vannstand modul

(kabel 150cm)

Smartboatdel
Monteringsskruer

(x8)

Smartboatdel
Dobbelsidig tape

(4 stk.)

Smartboatdel
Rengjøringsservietter

(2 stk.)

Smartboatdel
Informasjonskort

(ID og tilkoblingskode)

Smartboatdel
SmartBoat One

Smartboatdel
Monteringsbrakett

Smartboatdel
I/U-kabel

(200cm)

Smartboatdel
Rask tilkobling

Smartboatdel
Kabel bånd

(4 stk.)

Smartboatdel
T-splice kabel


1. Montere vannivåmodulen

Plassering

 • Plasser vannivåmodulen i nærheten av lensepumpen, så nært bunnen som mulig.
 • Finn en overflate som er så rett og jevn som mulig for å montere modulen.
 • Vannivåmodulen monteres vertikalt med kabelen på toppen.
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Montering

 • Vannstandsmodulen kan monteres med skruer, tape eller lim. Ikke fest noe rundt modulen sin.
 • På grunn av vannmodulens sensorteknologi, bør den ikke monteres nærliggende metallkomponenter, væskebærende slanger eller våte overflater. Dette kan bidra til falske målinger av høyere vannstand enn faktisk til stede.
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

2. Koble til batteriene

Installasjon for 1 batteri

 • Koble den røde ledningen, merket “Consumption/house battery” til den positive (+) polen på batteriet.
 • Koble den svarte ledningen merket "Ground" til den negative (-) polen på batteriet.
 • Den lilla ledningen merket "Startbatteri" er ikke nødvendig. For å unngå at ledningen ligger løst, kan den kobles til den positive polen sammen med den røde ledningen merket “Consumption/house battery”. Fjern sikringen fra den lilla ledningen. Alternativt kan kabelskoen på den lilla ledningen isoleres, og ledningen festes til et eget sted med en kabelstrips.
 • Kontroller at den negative stiften på batteriet er koblet til felles underlag
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Installasjon for 2 batterier

 • Koble den røde ledningen merket "Forbruk / hus batteri" til den positive pinnen (+) på forbruksbatteriet
 • Koble den lilla ledningen merket "Startbatteri" til den positive pinnen (+) på startbatteriet
 • Koble den svarte ledningen merket "Ground" til den negative stiften (-) på forbruksbatteriet.
 • Kontroller at den negative stiften (-) på begge batteriene er koblet til felles underlag.
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

3. Koble til lensepumpen

For lensepumper med automatisk eller intern nivåbryter og lensepumper med ekstern nivåbryter.

 • For å kunne koble SmartBoat One til lensepumpen må vi først montere T-skjøteledningen på de riktige lensepumpeledningene. Dette gjøres med en Trykkkobling.
 • Lensepumpe med automatisk eller intern nivåbryter. Denne typen pumpe har vanligvis tre ledninger, merket: Svart (-), brun/hvit‍ (+) og brun (+)
 • Lensepumpe der det er nødvendig med en ekstern nivåbryter. Denne typen pumpe har vanligvis to ledninger, merket: Svart (-), brun (+) eller rød (+)
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Slik monterer du T-skjøteledningen:

Se avsnittene nedenfor, for å bestemme hvor T-skjøteledningen skal installeres.

 1. Åpne "hengslet sidevegg" på trykkkontakten.
 2. Plasser trykkkontakten på ledningen fra lensepumpen, slik at ledningen er plassert i "kjørekanalen". Lukk "hengslet sidevegg".
 3. Sett T-Skjøte wire enden inn i trykkporten. Ledningen settes inn til den stopper i tap connector-endeveggen.
 4. Bruk et sett med tang, hold tangen vinkelrett på ledningen, og gjør tilkoblingen ved å krympe u-kontakten ned i flukt med toppen av Tap Connector.
 5. Lukk Topplokket på kontakten, og kontroller at låsemekanismen klikker på plass.
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Lensepumpe med automatisk eller intern nivåbryter:

T-skjøtekabelen monteres på den manuelle kabelen. Dette er vanligvis brunt/hvitt eller bare brunt, og vanligvis den samme kabelen som kobles til instrumentdashbordet for manuell drift av Lens pumpe og indikatorlampe.

Den brune/hvite kabelen fra I/U-kabelen merket "Bilge Pump" festes deretter til T-skjøtekabelen. Illustrasjonen foreslår riktig plassering.

Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Lensepumpe med ekstern nivåbryter.

T-skjøtekabelen monteres på den brune (+) eller røde (+) ledningen mellom lensepumpen og nivåbryteren. Deretter er den brune/hvite ledningen fra IO-kabelen merket "Bilge pumpe" koblet til T-skjøtekabelen. Illustrasjonen foreslår riktig plassering.

Hvis kabelen merket "Bilge Pump" er for kort, bruk en skjøteledning.

Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

4. Montere hovedenheten

Montering av braketten

 • Ikke fest hovedenheten til braketten før montering. Kontroller at du har minst 8 cm plass under braketten, slik at det er plass til å koble kablene under hovedenheten.
 • Monter braketten på et fast underlag bak eller midt på båten, så høyt som mulig.
 • For best GPS- og 4G-radiokommunikasjon bør enheten plasseres på en overflate med færrest mulige metallkomponenter og materialer som hindrer radiosignaler. For stål- og aluminiumsbåter må hovedenheten monteres på et ytre underlag.
 • Skru, teip eller lim braketten på plass.
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Koble kabler til hovedenheten

 • Koble vannmodulen til den 5 festede kontakten.
 • Koble I/U-kabelen til den 4 festede kontakten. Når kablene er koblet til hovedenheten, tenner LED-lampene på SmartBoat One i noen sekunder. Hvis de ikke gjør det, må du kontrollere batteritilkoblingen
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

Montering SmartBoat One til monteringsbraketten:

 • Monter enheten med nedenfra og ned (blå del ned) og sett den inn i skinnene.
 • Hovedenheten monteres riktig når du hører et klikk i monteringsbraketten.
Se installasjonsvideo
Smartboat One installasjonsinstrukt

5. Last ned Sensar Marine-appen

Last ned og installer Sensar Marine-appen fra Google Play-butikken eller Apple App Store, søk etter Sensar Marine. Følg instruksjonene i appen for brukerregistrering. Skriv inn e-postadressen din for å registrere en brukerkonto.

Koble til enheten med en unik paringskode. Paringskoden finnes på kortet i esken, eller selve enheten.

AppStore ikon Googl Play ikon

Funksjoner

SmartBoat One kan måle vannstanden i båten og sende varsel når vannstanden er for høy.

SmartBoat One overvåker lensepumpeaktiviteten

SmartBoat One kan overvåke opptil 2 batterier (startbatteri og forbruksbatteri) Målenivåer: 0V - 30V

Vannstandsmodulen inneholder to temperatursensorer. En temperatursensor plasseres nederst på vannstandsmodulen. Den andre temperatursensoren plasseres på toppen av vannstandsmodulen for å måle temperaturen på maskinrommet. Målenivåer for begge sensorene: -20 °C til 60 °C

Enheten har et integrert akselerometer som viser G-kraft. Måleområde: 0g til 8g

Gir posisjon av båten ved hjelp av alle tilgjengelige satellitter.

Geofence er en tjeneste som varsler deg hvis båten forlater et bestemt område. Dette er en helautomatisk funksjon- Geofence vil aktiveres når båten har vært stille i 15 minutter. Ved å opprette en virtuell grense rundt båten (en 150 m sirkel rundt båten), vil den virtuelle geofence utløse et svar når båten kommer ut av dette området.

Visualiser din nåværende tur og se historien om tidligere reiser

Generelt

Når alle LED-lampene er grønne, har enheten opprettet nettverkstilkobling og sendt data til serveren. Appen oppdateres deretter basert på de nyeste dataene.

Dataoverføringer konfigureres i intervaller på 1 min til én gang hver 24. Vanligvis vil SmartBoat One overføre dataene en gang i timen, og oftere når båten er i bruk. SmartBoat One kan overvåke sensorer så ofte som 25 ganger i sekundet. Hvis det oppstår en nødsituasjon, sendes data umiddelbart.

Batteriet lades når det er nødvendig. SmartBoat One kan kjøre anslagsvis 40 dager uten lading, potensielt opptil 6 måneder, avhengig av faktorer som sensorkonfigurasjoner, datahastighet og om den mottar 4G-signaler. SmartBoat One vil lade det interne batteriet når båten er i bruk, eller når forbruksbatteriet lades. Hvis det interne batteriet går tomt, starter SmartBoat One automatisk en nødmodus, og lader det interne batteriet fra forbruksbatteriet for å opprettholde kontinuerlig overvåking og varsler. En full ladesyklus for det interne batteriet vil bruke ca. 15Wh fra forbruksbatteriet. Et standard 80Ah (1016Wh) båtbatteri har 67 ganger den kapasiteten.

Sensar Marines app er tilgjengelig for gratis nedlasting fra Google Play-butikken eller Apple App Store.

Abonnementet inkluderer:

Kontinuerlig overvåking
Drift og vedlikehold av systemet
Datatrafikk fra båten til eierens app
SMS-varsel når en alarm utløses
Sporing og plassering av båt

Fysisk dimensjon

97mm bredde, 112.5mm høyde, 35.5mm dybde

Status LED-lys

RGB (Rød, Grønn, Blå)

Vekt

276,5 gram

Sensorer

Vannivå, temperatur, akselerometer, batterinivå

Posisjon tech

multi-GNSS-mottaker

Analoge innganger

3 (batteri 1, batteri 2, lensepumpe) + GND

Driftspenning

10-30 V likestrøm

Temperatur

-20 °C< T < 60°C

Monteringsbrakett

28mm dybde, 90mm bredde, 83mm høyde

Monteringsskruer

4

Mobil dekning

4G / LTE innebygd modem

Trådløst signal

868 mHz
Smartboat One sensor

SmartBoat One er et avansert overvåkingssystem som gir deg full oversikt over båtens tilstand til enhver tid. Systemet har som mål å redusere tap av liv ved ulykker og redusere kostbare skader på båten.

Den er designet for å tåle det harde maritime miljøet vi har i Norge og kan installeres i alt fra åpne midtkonsoller til større kabinkryssere.

Overvåker viktige faktorer som kan skade båten, for eksempel vannstand, batterinivå, bevegelse, støt, temperatur og tyveri.

Kjøp nå
 • Mobilapp med full oversikt og historikk
 • Alarm på mobiltelefonen når noe er galt
 • Enkel gjør-det-selv installasjon på 30 minutter
 • Vanntett (IPX7) og designet for tøffe forhold
 • Vedlikeholdsfri og oppdaterer seg selv
 • Kjører på eget batteri som lades når du bruker båten
 • Mulig reduksjon i forsikringspremie og egenandel
 • Holder deg oppdatert på båtens posisjon til enhver tid og logger alle turer
 • Dele tilgang til appen med flere personer for ekstra sikkerhet