<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enkel installation
SmartBoat One

Innan du sätter igång att installera vattennivågivaren och fästet, se till att hitta en korrekt plats i båten för installationen. SmartBoat One placeras normalt sett i mitten eller i aktern på båten. För bästa möjliga GPS samt 4G kommunikation skall enheten placeras så högt som möjligt och och om möjligt så få metallkomponenter som möjligt för att undvika störningar. I stål och aluminium båtar måste huvudenheten monteras utomhus. 

Vattennivågivaren skall installeras på en vertikal yta nära länspumpen, förslagsvis på ett skott. För motorbåtar är skottet i motorbrunnen i närheten av batterierna en lämplig placering. För segelbåtar är en bra placering oftast i mitten av båten nära SmartBoat Ones huvudenhet och båtens batterier. Installera givaren så högt som möjligt. Om avståndet är mellan huvudenheten och vattennivågivaren är mer än 1,5m, eller om avståndet till batterierna är mer än 2m rekommenderar vi att använda sig av en förlängningskabel. Du hittar dessa på sensarmarine.com eller hos din återförsäljare. 

När du hittat en lämplig plats för detta kan du börja med installationen.

Installation med skruvar: När du använder skruvar för att installera din vattennivågivare, var noga så att du inte skruvar genom skrovet. Se till att förborra hål innan du använder de medföljande skruvarna. Skruvarna som medföljer är Phillips Pan Head No.6 (rostfritt stål) 3,5mm x 13mm. Rekommenderad dimension för förborrade hål är 2.946mm.

Installation med tejp: Den medföljande tejpen har god vidhäftningsförmåga. Den kommer vara mycket svår att få bort när den väl har applicerats på vald yta. Rengör ytan med de medföljande rengöringsdukarna, eller använd annan alkoholbaserat rengöringsmedel. Tejpen kan appliceras i temperaturer ner till 5°C. Den kommer vara fullt härdad efter 24h. När du använder tejpen, pressa hårt och håll kvar i 30 sekunder.

Montera med skruvar är det starkaste sättet att sätta fast komponenterna. Om du vill undvika att skruva i båten men vill ha en starkare installation än med tejp, använd Tec7, Sikaflex eller motsvarande monteringslim.

Säkerställ att båten är förankrad ordentligt samt att motor är avstängd och att huvudströmbrytaren är i avstängt läge. Att arbeta i närheten av blybatterier kan vara förenat med fara då dessa kan avge explosiva gaser. Undvik gnistbildningen i närheten av batterier och tillse god ventilation.

Använd skyddskläder samt skyddsglasögon när du arbetar med batterier. Tvätta händerna när du är färdig. Om kläder eller hud kommer i kontakt med batterisyra - se till att tvätta med vatten och tvål omedelbart. Vid ögonkontakt - skölj med kallt vatten i minst 15 minuter, kontakta därefter sjukvård omedelbart. Var försiktig när du använder verktyg av metall när du arbetar i närheten av batterier.

Att tappa verktyg av metall på ett batteri kan orsaka kortslutning, vilket kan medför risk för explosion eller brand. Se till att ta av dig personliga tillhörigheter av metall så som armband, halsband, klockor eller dylikt då även dessa kan orsaka kortslutning. En kortslutning kan orsaka ström stark nog för att smälta ringar av metall eller likande - och därmed orsaka personskada i form av brännskador.

Dropping metal tools on a battery can create a short circuit, and possibly explosion or fire. Remove any personal elements like rings, bracelets, necklaces, watches or similar accessories when working with batteries. Se till att polskor samt batteripoler är hela och rena samt att de sitter ordentligt fastsatta. 

SmartBoat One huvudenhet skall endast öppnas av auktoriserad personal. Öppnande av denna utan auktorisation medför att garantin upphör att gälla. Vid en osannolik, eventuell brand i SmartBoat One huvudenhet kan giftiga gaser bildas. Om detta skulle inträffa - tillför god ventialtion. En brand inuti enheten kommer ej att spridas utanför denna.

Smartboatdel
Vattennivågivare

(kabel 150cm)

Smartboatdel
Monteringsskruvar

(x8)

Smartboatdel
Dubbelhäftande tejp

(4 pcs.)

Smartboatdel
Rengöringsservetter

(2 pcs.)

Smartboatdel
ID-bricka

(ID and kommunikationskod)

Smartboatdel
SmartBoat One

 

Smartboatdel
Monteringsfäste

 

Smartboatdel
I/O kabel

(2 m)

Smartboatdel
Snabbfäste

 

Smartboatdel
Buntband

(4 stk.)

Smartboatdel
T-kabel

 

1. Installation av vattennivågivare

Placering

 • Placera vattennivågivaren när länspumpen, så nära botten som möjligt.
 • Hitta en yta som är så jämn som möjligt för att montera givaren
 • Vattennivågivaren monteras vertikalt med kabeln uppåt.
Se installasjonsvideo
placement

Montering

 • Vattennivågivaren kan monteras med skruvar, tejp eller lim. Montera ingenting i närheten av givaren.
 • På grund av givarens teknologi, skall den inte monteras nära föremål av metall, slangar innehållande vätska eller blöta ytor. Detta kan orsaka felaktiga avläsningar.

 

Se installationsvideo
waterlevel-mounting

 

2. Anslutning till batteri

Installation av ett batteri

 • Anslut den röda kabeln, märkt “Consumption/house battery” till pluspolen (+) på batteriet.
 • Anslut den svarta ledningen märkt "Ground" till batteriets minuspol (-).
 • Den lila kabeln märkt “Starter battery” används inte i detta fallet. För att säkerställa att den inte hänger löst kan denna kopplas ihop med den röda kabeln märkt “Consumption/house battery” på pluspolen. Avlägsna säkringen från den lila kabeln. Alternativt kan polskon på den lila kabeln isoleras samt fästas upp på lämpligt ställe med buntband.
 • Se till att batteriets minuspol (-) är ansluten till en gemensam jord.
Se installationsvideo
battery

 

Installation av två batterier

 • Anslut den röda kabeln, märkt “Consumption/house battery” till pluspolen (+) på batteriet. 
 • Anslut den lila kabeln märkt “Starter Battery” till pluspolen på startbatteriet
 • Anslut den svarta kabeln märkt med “Ground” till minuspolen på förburkarbatteriet
 • Se till att den negativa (-) polen på båda batterierna är ansluten till en gemensam jord.
Se installasjonsvideo
batteries

 

3. Anslut din länspump

För länspumpar med automatisk, integrerad eller extern nivåvakt

 • För att kunna ansluta din SmartBoat One till en länspump måste vi först installera T-kabeln till rätt kablar på länspumpen.
 • För länspumpar med automatisk eller inbyggd nivåvakt. Denna typ av pump har oftast tre kablar märkta enligt följande: Svart (-), Brun/Vit (+) och Brun (+)
 • För länspumpar med extern nivåvakt: Denna typ av pump har oftast två kablar märkta: Svart (-), Brun (+) eller Röd (+)
Se installationsvideo
bilgepump-mounting

 

Installation av T-kabeln:

Se instruktionerna nedan för att avgöra hur T-kabeln skall installeras.

 • Öppna luckan på snabbkopplingen
 • Lägg kabeln från länspumpen i snabbkoppligen och stäng luckan.
 • För in T-kabeln i snabbkopplingen tills det tar stopp.
 • Använd en tång för att knipa åt kabeln i snabbkopplingen.
 • Igen snabbkopplingen och kontrollera att luckan är ordentligt förseglad
Se installationsvideo
splice-cable

 

Lensepumpe med automatisk eller innebygd nivåbryter:

T-kabeln kopplas ihop med den kabeln för manuell påslagning, detta är normalt sett den bruna/vita eller bara den bruna kabeln. Det är normalt sett den kabel som kopplas direkt till strömbrytarpanelen för manuellt användande av länspumpen.

Den brun/vita kabeln på I/O kabeln märkt “Bilge Pump” kopplas sedan ihop med T-kabeln. Filmen visar på korrekt installation.

Se installasjonsvideo
bilgepump-mounting

 

Länspump med extern nivåvakt

T-kabeln kopplas ihop med brun (+) eller röd (+) kabeln mellan länspump och nivåvakt. Efter detta kopplas den bruna/vita kabeln från strömkabeln kablaget märkt “Bilge Pump” till T-kabeln.

Filmen visar på korrekt installation.

Om kabeln märkt “Bilge Pump” är för kort, vänligen använd förlägningskabel.

Se installasjonsvideo
bilgepump-mounting

 

4. Installation av huvudenhet

Installation av fäste

 • Sätt inte fast huvudenheten i fäster innan du monterar detta. Se till att det finns 8 cm utrymme under fästet för att kunna ansluta kablar från undersidan. 
 • Montera fästet på en stabil yta i aktern eller i mitten av båten så högt det är möjligt. 
 • För bästa GPS och 4G kommunikation skall huvudenheten placeras på en plats där det är så lite metall och andra material som kan försämra förmågan att ta emot/skicka signaler. För stål- och aluminiumbåtar skall huvudenheten monteras utomhus eller i ostört läge.
 • Skruva, tejpa eller limma fast enheten på vald plats.
Se installationsvideo
main-mounting

 

Ansluta kablar till huvudenheten

 • Anlut vattennivårgivaren till 5-pinskontakten på huvudenheten
 • Anslut strömkabeln till 4-pinskontakten på huvudenheten. När kablarna är anslutna till huvudenheten skall LED-dioderna på SmartBoat One lysa under ett par sekunder. Om de gör detta, vänligen se över batteriets spänning samt kontaktering.
Se installasjonsvideo
cables

Installation av SmartBoat One i fästet:

 • Installera huvudenheten i fästet med undersidan (blå sida nedåt) först och klicka sedan i enheten i överkant
 • Huvudenheten är korrekt installerad när du hör ett klick
Se installationsvideo
sbo

5. Ladda ner Sensar Marine appen

Ladda ner och installera Sensar Marine appen från Goole Play Store eller Apple App Store. Följ instruktionerna i appen för att registrera dig som användare. Skriv in din emailadress för att registrera ett användarkonto.

Parkoppla huvudenheten med appen med den unika produktkoden som du hittar i kartongen du fick din SmartBoat One levererad i.

 

Funktioner

SmartBoat One kan mäta vattennivån i båten och skicka en pushnotis om vattennivån blir för hög.
SmartBoat one kan mäta aktiviteten på din länspump.
SmartBoat One kan mäta upp till två batterier (förbruknings och startbatterier) i intervallet 0-30V
Vattennivågivaren innehåller två olika temperaturgivare. En givare sitter i botten på vattennivågivaren. Den andra är placerad i toppen för att kunna mäta temperaturen i utrymmet givaren är installerad i. Temperaturgivare kan arbeta i spannet -20° till 60°C
Huvudenheten har en inbyggd accelerometer som mäter G-krafter, denna arbetar i spannet 0g till 8g
Ger dig båtens position med de för tillfället tillgängliga satelliterna.
Geofence är en tjänst som berättar för dig om din båt lämnar ett specifikt område. Detta är en helautomatisk funktion - Geofence kommer aktiveras när din båt har varit stillaliggande mer än 15 minuter. Genom att skapa ett virtuellt område runt din båt (150m radie), kommer SmartBoat One att triggas och skicka en pushnotis när din båt lämnar området.

Visualisera din nuvarande resa och se grafer och parametrar från dina tidigare resor. 

Generelt

När alla LED-dioder lyser grönt är Smartboat One uppkopplad och har skickat data till servern. Appen är efter detta baserad på senast uppladdad data.

Datatrafiken är konfigurerad så att data skickas från en minut till en gång var 24 e timme. Normalt sett skickar SmartBoat One en gång i timmen, och oftare när båten används. SmartBoat One kan läsa av sina sensorer 25 gånger per sekund som mest. Om ett kritiskt läge uppstår skickas data omedelbart.

Batteriet laddas när det är nödvändigt.

SmartBoat One har ca 40 dagars batteritid utan laddning, ca 40 dagar, vilket är beroende på givarinställningar, datatrafik samt om det tar emot 4G signaler. SmartBoat One kommer ladda det interna batteriet när båtens motor används eller när båtens förbrukningsbatteri laddas. Om det interna batteriet blir helt urladdat kommer SmartBoat One automatiskt gå in i nödläge och laddas från förbrukningsbatteriet för att säkerställa att båtens system övervakas.

En full laddcykel av det interna batteriet förbrukar ca 15Wh av förbrukningsbatteriet. Ett standard 80Ah (1016Wh) har ca 67 gånger denna kapaciteten

Sensar Marines app laddas ner kostnadsfritt från Google Play Store eller Apples App Store.

Abonemanget inkluderar:

 • Kontinuerlig övervakning

 • Funktion samt underhåll av systemet

 • Datatrafik från båten till båtägarens app

 • SMS när ett alarm triggas

 • Spårning och position av båten

Fysisk dimension

97mm bredd, 112,5 mm höjd, 35,5 mm djup

Status LED-lampor

RGB (röd, grön, blå)

Vikt

276,5 gram

Sensorer

Vattennivå, temperatur, accelerometer, batterinivå

Position tech

multi-GNSS-mottagare

Analoga ingångar

3 (Batteri 1, Batteri 2, Länspump) + GND

Driftspänning

10-30 V likström

Temperatur

-20 °C< T < 60°C

Monteringsfäste

28mm djup, 90mm bredd, 83mm höjd

Monteringsskruvar

4

Mobil anslutning

4G / LTE innebygd modem

Inbyggd radio

868 mHz
smart-boat-one-sensor

SmartBoat One är ett avancerat övervakningssystem som ger dig en fullständig överblick över båtens tillstånd hela tiden. Systemet syftar till att minska förlusten av liv i händelse av olyckor och minska kostsamma skador på båten.

Den är utformad för att tåla den hårda havsmiljön i Norge och kan installeras i allt från öppna mittkonsoler till större motor och segelbåtar.

SmartBoat One övervakar viktiga faktorer som kan skada båten, till exempel vattennivå, batterinivå, rörelse, stötar, temperatur och stöld.

Beställ nu
 • Mobilapp med fullständig överblick och historik
 • Larm på din mobiltelefon när något är fel
 • Enkel gör-det-själv-installation på 30 minuter
 • Vattentät (IPX7) och utformad för tuffa förhållanden
 • Underhållsfri och uppdaterar sig själv
 • Körs på sitt eget batteri som laddas när du använder båten
 • Håller dig uppdaterad om båtens position hela tiden och loggar alla resor
 • Dela åtkomst till appen med fler personer för ökad säkerhet