<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Båtövervakning

I Sensar Marine-appen har du en fullständig översikt över båtens tillstånd, hela tiden. Sensorerna i SmartBoat One-enheten skickar kontinuerligt data till appen, vilket innebär att det alltid kommer att ha aktuella och historiska data.

Bläddra nedåt eller använd sidfotsmenyn för att lära dig mer om varje system som Sensar Marine givare i din båt.

in hand dark

Batteri

 • Systemet stödjer både 12V och 24V (0V - 30V)
 • Du kommer att meddelas om förbrukningsbatteriet går under följande nivåer:
  • Varning batterinivå: 12,2 V
  • Larmbatterinivå: 11,9 V
 • Systemet stödjer både 12V och 24V (0V - 30V)
 • Du kommer att meddelas om startbatteriet korsar går under följande nivåer:
  • Varning batterinivå: 12,2 V
  • Larmbatterinivå: 11,9 V
iPhone Case
iPhone Case

Vattennivå

 • Smartboat One mäter vattenivån i kölsvinet och skickar varningar och nivån blir för hög
 • Du kommer få varningar om nivån överstiger följande nivåer:
  • Varning vattennivå: 10,0 cm
  • Larm vattennivå: 14,0 cm

Rörelse

 • Enheten har en inbyggd accelerometer som mäter G-krafter
 • SmartBoat One loggar alla G-krafter som båten utsätts för. När båten ligger still vid bryggan och det är lugnt i hamnen kommer du se ett stabilt värde av 1G. När båten är ute i en storm eller ligger och rycker i förtöjningarna kommer appen visa vilken G-kraft båten utsätts för. 
 • SmartBoat One mäter G-krafter mellan 0G upp till 8G
iPhone Case
iPhone Case

Länspump

 • SmartBoat One övervakar aktiviteten hos länspumpen. I diagrammet i appen finner du information om hur länspumpen har arbetat samt när och hur länge länspumpen har arbetat.
 • Du kan enkelt aktivera och avaktivera varningar fra denna funktion inuti appen.

GeoFence

 • GeoFence är en service som berättar för dig när båten lämnar ett specifikt område. Funktionen är helt automatiserad och aktiveras när båten har varit stillaliggande i mer än 15 minuter. Området är virituella gränser runt båten (i grova drag 100-150 meters radie runt båten), rör sig båten utanför dessa gränser får du automatiskt en pushnotis från SmartBoat One. 
 • Du kan enkelt aktivera och avaktivera SMS varningar denna funktion inuti appen.
iPhone Case
iPhone Case

GPS-position

 • Den inbyggda GPS-antennen ger dig realtidsinformation om vart din båt befinner sig baserat på tillgängliga satelliter i området.

Turlogg

 • Visualiserar varje trip med din båt. Du kan närsomhelst gå tillbaka till din triplog för att se alla dina tidigare resor.
iPhone Case
iPhone Case

Temperatur

 • En av temperaturgivarna sitter placerad i den lägsta delen av vattennivågivaren och mäter vattentemperaturen i kölsvinet.
 • Givaren i kölsvinet mäter temperaturer mella -20˚C och 60 ˚C
 • Du kommer få varningar om om vattentemperaturen i din köl sjunker till följande nivåer:
  • Varning nivå: 1 ˚C
  • Larm nivå: -2 ˚C

 

 • Den andra temperaturgivaren är placerad ovanpå vattennivåmodulen och för att mäta temperaturen i maskinrummet (luft).
 • Givaren mäter temperaturer mella -20˚C och 60 ˚C

Alltid på vakt

 • SmartBoat One samlar in sensordata varje minut och uppdaterar data till appen en gång i timmen när båten inte används, och var fjärde minut när båten används.

 • Om systemet upptäcker ett larmtillstånd får du omedelbart ett SMS och en uppdatering av data i appen.

 • SmartBoat One drivs med ett underhållsfritt internt batteri
  • Batteriet har 40 dagars drift och laddas varje gång båten används eller när den är ansluten till landström
Referral - Image – 7

Prata med en specialist

Våra specialister är beredda och kan ge dig mer information och svara på dina frågor kring SmartBoat One. Kontakta oss idag för att lära dig mer!

Kontakta en specialist