<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eenvoudige installatie
SmartBoat One

Voordat u de waterspiegelmodule en de montagebeugel monteert, dient u een geschikte positie in de boot te vinden. SmartBoat One wordt meestal in het midden of achterin de boot geplaatst. Voor de beste GPS- en 4G-radiocommunicatie moet het apparaat zo hoog mogelijk worden geplaatst, en op een oppervlak met zo min mogelijk metalen onderdelen of materialen die de radiosignalen belemmeren. Bij stalen en aluminium boten moet de hoofdunit op een buitenoppervlak worden gemonteerd.

De waterpeilmodule moet op een verticaal oppervlak in de buurt van de bilgepomp worden geplaatst. Het schot zal vaak een goed montagevlak zijn. Bij motorboten moet het schot voor de motor en de accu's een geschikte plaats zijn. Voor zeilboten zou een goede plaatsing in het midden van de boot moeten zijn, dicht bij het SmartBoat One-apparaat en de scheepsaccu's. Monteer het apparaat zo hoog mogelijk. Als de afstand tussen de hoofdunit en de waterstandmodule meer dan 1,5m is, of als de afstand tot de accu's meer dan 2m is, raden wij een verlengkabel aan. Deze zijn verkrijgbaar op sensarmarine.com of bij uw lokale dealer.

Wanneer u een geschikte positie in de boot heeft gevonden, kunt u de installatie starten.

Montage met schroeven: Wanneer u schroeven gebruikt om de waterpeilmodule aan te sluiten, let er dan op dat u niet in de romp schroeft. Voor het gebruik van schroeven in glasvezel zijn voorgeboorde gaten nodig. De bijgeleverde schroeven zijn Phillips Pan Head No.6 (roestvrij staal) 3,5mm x 13mm. Aanbevolen maat voor het voorgeboorde gat is 2.946mm

Montage met tape: De meegeleverde tape heeft een goede hechting. Het zal moeilijk te verwijderen zijn wanneer het op een oppervlak is bevestigd. Maak het oppervlak schoon met de meegeleverde reinigingsdoekjes of gebruik een ander reinigingsmiddel op basis van alcohol. De tape is bestand tegen een temperatuur van 5°C bij montage. Het zal na 24 uur volledig gehecht zijn. Houd bij gebruik van de tape 30 seconden aangedrukt.

Montage met schroeven is de sterkste manier om de componenten te bevestigen. Als u het gebruik van schroeven wilt vermijden, maar een sterkere lijm wilt dan tape, is Tec7 of gelijkwaardig een goede optie.

Zorg ervoor dat de boot veilig is afgemeerd, de motor is uitgeschakeld en de boot niet is aangesloten op elektriciteit terwijl u SmartBoat One installeert. Het werken in de buurt van een loodaccu kan gevaarlijk zijn, omdat loodaccu's explosieve gassen kunnen produceren. Vermijd vonken of vlammen in de buurt van een accu en zorg voor voldoende ventilatie rondom de accu.

Gebruik oogbescherming en vermijd oogcontact tijdens het werken in de buurt van accu's. Was uw handen als u klaar bent. Als uw huid of uw kleding in contact komt met accuzuur, moet u deze onmiddellijk met water en zeep wassen. Als u zuur in uw ogen krijgt, was dan met koud water gedurende ten minste 15 minuten en neem onmiddellijk contact op met een arts. Wees voorzichtig bij het gebruik van metalen gereedschap rond batterijen. Het laten vallen van metalen gereedschap op een batterij kan kortsluiting veroorzaken, en mogelijk een explosie of brand. Verwijder persoonlijke elementen zoals ringen, armbanden, kettingen, horloges of soortgelijke accessoires wanneer u met batterijen werkt. Batterijen kunnen een kortsluitstroom genereren die sterk genoeg is om ringen etc. te laten smelten, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan. Monteer kabels om slijtage, kortsluiting of vonken op kapotte kabels te voorkomen. Zorg ervoor dat de accupolen schoon zijn en dat de contacten goed vastzitten.

De SmartBoat One mag alleen worden geopend door geautoriseerd personeel. Het openen van het apparaat door onbevoegden leidt tot het vervallen van de garantie. In het onwaarschijnlijke geval van een brand in de SmartBoat One unit kunnen giftige gassen vrijkomen. Mocht dit zich voordoen, ventileer dan de ruimte goed. Een brand in het apparaat zal zich niet verder verspreiden. 

Smartboatdel
SmartBoat One

 

Smartboatdel
Waterpeilmodule

(kabel 150cm)

Smartboatdel
I/O-kabel

(200cm)

Smartboatdel
Montagebeugel

 

Smartboatdel
Informatiekaart

(ID en aansluitingscode)

Smartboatdel
Montageschroeven

(x8)

Smartboatdel
Dubbelzijdige tape

(4 stuks)

Smartboatdel
Reinigingsdoekjes

(2 stuks)

Smartboatdel
Snelle verbinding

 

Smartboatdel
Kabelbinders

(4 stuks)

Smartboatdel
T-splitsingsdraad

 

1. Montage van de waterpeilmodule

Plaatsing

 • Plaats de waterpeilmodule in de buurt van de bilgepomp, zo dicht mogelijk bij de bodem.
 • Zoek een zo recht en gelijkmatig mogelijk oppervlak om de module te monteren.
 • De waterstandmodule wordt verticaal gemonteerd met de kabel aan de bovenzijde.
Bekijk de installatievideo
placement

Montage

 • Vanwege de sensortechnologie van de watermodule mag deze niet in de buurt van metalen onderdelen, vloeistofdragende slangen of natte oppervlakken worden gemonteerd. Dit kan bijdragen aan foutieve metingen van hogere waterniveaus dan die welke werkelijk aanwezig zijn.

 

Bekijk de installatievideo
waterlevel-mounting

 

2. Sluit de batterijen aan

Installatie voor 1 batterij

 • Sluit de rode draad met het label "Consumption/house battery" aan op de positieve (+) pin op de batterij.
 • Sluit de zwarte draad met het label "Ground" aan op de negatieve (-) pin op de batterij.
 • De paarse draad met het label "Starter battery" wordt niet gebruikt. Om er zeker van te zijn dat de draad niet los zit, kan deze samen met de rode draad met het label "Consumption/house battery" aan de positieve pin worden bevestigd. Verwijder de zekering van de paarse draad. De kabelschoen van de paarse draad kan ook worden geïsoleerd en de draad kan op een geschikte plaats worden bevestigd met een strip.
 • Zorg ervoor dat de negatieve pin op de batterij is aangesloten op de gemeenschappelijke grond.
Bekijk de installatievideo
battery

 

Installatie voor 2 batterijen

 • Sluit de rode draad ‚"Consumption/house battery" aan op de positieve pin (+) van de verbruiksbatterij.
 • Sluit de paarse draad met het label "Start battery" aan op de positieve pin (+) van de startbatterij.
 • Sluit de zwarte draad met het label "Ground" aan op de negatieve pin (-) van de verbruiksbatterij.
 • Zorg ervoor dat de negatieve pin (-) op beide batterijen is aangesloten op de gemeenschappelijke grond.
Bekijk de installatievideo
batteries

 

3. Sluit de bilgepomp aan

Voor bilgepompen met automatische of interne niveauschakelaar en bilgepompen met externe niveauschakelaar.

 • Om SmartBoat One aan te kunnen sluiten op de bilgepomp moeten we eerst de T-splitsingsdraad op de juiste bilgepompdraad monteren. Dit gebeurt met een Tap Connector.
 • Bilgepomp met automatische of interne niveauschakelaar. Dit type pomp heeft meestal drie draden, gelabeld: Black (-), Black (-), brown/white (+) and brown (+).
 • Bilgepomp waarbij een externe niveauschakelaar nodig is.Dit type pomp heeft meestal twee draden, gelabeld: Black (-), brown (+) or red (+).
Bekijk de installatievideo
bilgepump-mounting

 

Hoe de T-splitsingsdraad te monteren:

Zie de onderstaande paragrafen om te bepalen waar de T-splitsingsdraad moet worden geïnstalleerd.

 • Open de "scharnierende zijwand" op de Tap Connector.
 • Plaats de Tap Connector op de draad van de bilgepomp, zodat de draad in het "run channel" komt te liggen. Sluit de "scharnierende zijwand".
 • Steek het draaduiteinde van T-splitsingsdraad in de kraanpoort. De draad moet tot aan de aanslag in de eindwand van de kraanverbinding worden gestoken.
 • Gebruik een tang, houd de tang loodrecht op de draad en maak de verbinding door het u-contact vlak met de bovenkant van de kraanstekker naar beneden te krimpen.
 • Sluit het deksel van de Connector en zorg ervoor dat het sluitmechanisme op zijn plaats klikt.
Bekijk de installatievideo
splice-cable

 

Bilgepomp met automatische of interne niveauschakelaar:

De T-splitsingskabel wordt aan de handkabel bevestigd. Dit is meestal bruin/wit of gewoon bruin, en meestal dezelfde kabel die op het dashboard van het instrument wordt aangesloten voor de handmatige bediening van de bilgepomp en het indicatielampje.

De bruin/witte kabel van de I/O-kabel met het opschrift "Bilge Pump" wordt dan aan de T-splitsingskabel bevestigd. De illustratie suggereert de juiste plaatsing.

Bekijk de installatievideo
bilgepump-mounting

 

Bilgepomp met externe niveauschakelaar:

De T-splitsingskabel wordt bevestigd aan de bruine (+) of rode (+) draad tussen de bilgepomp en de niveauschakelaar. Vervolgens wordt de bruin/witte draad van de IO-kabel met het opschrift "Bilge Pump" op de T-splice kabel aangesloten.

De illustratie suggereert de juiste plaatsing.

Als de kabel met de markering "Bilge Pump" te kort is, kan een verlengkabel worden gebruikt.

Bekijk de installatievideo
bilgepump-mounting

 

4. Montage van het hoofdtoestel

Montage van de beugel

 • Bevestig het hoofdtoestel niet aan de beugel vóór de montage. Zorg ervoor dat u minstens 8 cm ruimte onder de beugel heeft, zodat er ruimte is om de kabels onder het hoofdtoestel aan te sluiten.
 • Monteer de beugel op een stevige ondergrond achterin of in het midden van de boot, zo hoog mogelijk. 
 • Voor de beste GPS- en 4G-radiocommunicatie moet het apparaat op een oppervlak worden geplaatst met zo min mogelijk metalen onderdelen en materialen die radiosignalen blokkeren. Voor stalen en aluminium boten moet de hoofdunit op een buitenoppervlak worden gemonteerd.
 • Schroef, plakband of lijm de beugel op zijn plaats.
Bekijk de installatievideo
main-mounting

 

Aansluiting van de kabels op het hoofdapparaat

 • Sluit de watermodule aan op het 5-polige contact.
 • Sluit de I/O-kabel aan op het 4-polige contact.
 • Wanneer de kabels zijn aangesloten op de hoofdunit, zal de LED op de SmartBoat One enkele seconden oplichten. Als dat niet het geval is, controleer dan de batterijaansluiting.
Bekijk de installatievideo
cables

Montage van SmartBoat One aan de montagebeugel:

 • Monteer het apparaat met de onderkant naar beneden (blauwe gedeelte naar beneden) en steek het in de rails.
 • Het hoofdtoestel is correct gemonteerd wanneer u een klik hoort in de montagebeugel.
Bekijk de installatievideo
sbo

5. Download de Sensar Marine app

Download en installeer de Sensar Marine app uit de Google Play store of Apple App Store, zoek naar Sensar Marine. Volg de instructies in de app voor de gebruikersregistratie. Voer uw e-mailadres in om een gebruikersaccount te registreren.

Maak verbinding met het apparaat met een unieke koppelingscode. De koppelingscode staat vermeld op de kaart in de doos, of op het apparaat zelf.

 

Functies

SmartBoat One kan de waterstand in de boot meten en waarschuwen als het de waterstand te hoog is.
SmartBoat One bewaakt de bilgepompactiviteit.
SmartBoat One kan tot 2 batterijen monitoren (startbatterij en verbruiksbatterij) Meetniveaus: 0V - 30V
De waterstandmodule bevat twee temperatuursensoren. Een temperatuursensor is geplaatst aan de onderkant van de waterstandmodule. De andere temperatuursensor wordt boven op de waterstandmodule geplaatst om de temperatuur in de machinekamer te meten. Meetniveaus voor beide sensoren: -20 °C til 60 °C
Het apparaat heeft een geïntegreerde versnellingsmeter die de G-krachten meet. Gemeten G-krachten: 0g tot 8g
Biedt de positie van de boot met behulp van alle beschikbare satellieten.
Geo-fence is een dienst die u waarschuwt als uw boot een bepaald gebied verlaat. Dit is een volautomatische functie - Geo-fence wordt geactiveerd wanneer de boot 15 minuten stil ligt. Door het creëren van een virtuele grens rond uw boot (een cirkel van 150 m rond uw boot), zal de virtuele geofence een melding afgeven wanneer de boot dat gebied verlaat.
Visualiseer uw huidige reis en zie de geschiedenis van eerdere reizen

Algemeen

Wanneer alle LED-lampjes groen zijn, is het apparaat verbonden met een netwerk en vertuurt het gegevens naar de server. De app wordt dan geüpdatet op basis van de laatste gegevens.
De gegevensoverdrachten worden geconfigureerd met intervallen van 1 minuut tot eenmaal per 24 uur. Meestal zal SmartBoat One de gegevens één keer per uur overbrengen, en vaker wanneer de boot in gebruik is. SmartBoat One kan sensoren zo vaak als 25 keer per seconde monitoren. Als zich een noodsituatie voordoet, worden de gegevens onmiddellijk verzonden.

De batterij wordt indien nodig opgeladen.

SmartBoat One kan naar schatting 40 dagen zonder opladen werken, mogelijk tot 6 maanden, afhankelijk van factoren zoals sensorconfiguraties, datasnelheid en of het 4G-signalen ontvangt. SmartBoat One laadt de interne batterij op wanneer de boot in gebruik is, of wanneer de verbruiksaccu wordt opgeladen. Als de interne batterij leeg raakt, zal de SmartBoat One automatisch een noodmodus starten, waarbij de interne batterij van de verbruiksaccu wordt opgeladen om een continue bewaking en alarmering te behouden.

Een volledige laadcyclus van de interne batterij zal ongeveer 15Wh van de verbruiksaccu verbruiken. Een standaard 80Ah (1016Wh) bootaccu heeft 67 keer die capaciteit.

De app van Sensar Marine kan gratis worden gedownload in de Google Play store of de Apple App store.

Het abonnement omvat:

 • Continue monitoring
 • Activiteiten en onderhoud van het systeem
 • Dataverkeer van de boot naar de app van de eigenaar
 • SMS-waarschuwing wanneer er een alarm wordt gegeven
 • Volgen en locatie van de boot

Fysieke dimensie

97mm breedte, 112,5mm hoogte, 35,5mm diepte

Status LED-lampje

RGB (rood, groen, blauw)

Vekt

276,5 gram

Sensoren

Waterniveau, temperatuur, versnellingsmeter, batterijniveau

Positie techniek

multi-GNSS-ontvanger

Analoge ingangen

3 (Batterij 1, Batterij 2, bilgepomp) + GND

Bedrijfsspanning

10-30 V gelijkstroom

Temperatur

-20 °C< T < 60°C

Montagebeugel

28mm diepte, 90mm breedte, 83mm hoogte

Montageschroeven

4

Mobiele connectiviteit

4G / LTE ingebouwd modem

Ingebouwde radio

868 mHz
smart-boat-one-sensor

SmartBoat One is een geavanceerd monitoringsysteem dat u te allen tijde een volledig overzicht geeft van de staat van de boot. Het systeem heeft als doel het verlies van levens bij ongelukken te verminderen en kostbare schade aan de boot te beperken.

Het is ontworpen om de Noorse ruwe maritieme omgeving te weerstaan. Ruim geschikt voor het Nederlandse en Europese maritieme klimaat. Daarnaast kan het in alles worden geïnstalleerd, van open middenconsoles, sloepen tot grotere kajuitcruisers.

Bewaakt belangrijke factoren die de boot kunnen beschadigen, zoals waterstand, accuspanning, beweging, impact, temperatuur, en diefstal.

Bestel nu
 • Mobiele app met volledig overzicht en geschiedenis
 • Alarm op uw mobiele telefoon als er iets mis is
 • Eenvoudige doe-het-zelf installatie in 30 minuten
 • Vanntett (IPX7) og designet for tøffe forhold
 • Onderhoudsvrij en updatet automatisch
 • Werkt op een eigen batterij die bij gebruik van de boot wordt opgeladen.
 • Houdt u te allen tijde op de hoogte van de positie van de boot en registreert alle tochten.
 • Deel de toegang tot de app met meerdere mensen voor extra veiligheid