<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Product Road Map 2021

Sensar Marine
Sensar Marine
Del:

Vi kan med glede meddele at det snart vil kommer endringer i Sensar Marine appen!
I år kommer vi til å lansere en ny app-oppdatering hvor vi har fokusert på å bedre brukeropplevelse med et nytt og bedret design, samt utbedring av flere funksjoner i Sensar Marine appen. App-forbedringene presenteres detaljert med bilder og beskrivelser under.

Dere vil også få en smakebit av den ettertraktede “Control Module”, en utvidelse mange kunder har ventet på. Dere får her et innblikk i hva som er i vente for vår produktutvikling i 2021!

I den nye app-oppdateringen kommer det flere spennende utvidelser. Basert på gode innspill og tilbakemeldinger fra våre kunder har vi utviklet følgende utvidelser av systemet.

 

Forbedret sporlogg

Ved hjelp av en utbedret kalendervisning får du nå en mer intuitiv og brukervennlig oversikt over turene dine. Her kan du velge mellom listevisning eller standard kalendervisning, og du kan enkelt veksle mellom dem nederst på skjermen. Båtturene dine blir også tydelig markert i kalenderen, slik at du enkelt kan gå tilbake i tid for å se dine tidligere båtturer. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om båtturen, kan du klikke på den valgte datoen og se nærmere på tilgjengelig data.

Triplog four phones-1Vi har utbedret visning av data for dine båtturer, og du vil nå få ytterligere informasjon som; gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, g-kraft under båtturen og varigheten av selve turen. Du kan også velge å se dette i fullskjerm-modus for å få tilgang til enda mer data.

Triplog last 2 phones copy

Den røde prikken indikerer hvor vi måler posisjoenen og henter inn data fra båten. Dersom du klikker på den røde prikken vil du kunne å se den spesifikke datainformasjonen på det bestemte punktet. Du kan til enhver tid velge å få satellittvisning av kartet ditt.

 

Bevegelsesdata

Vi har forbedret måten vi presenterer bevegelse i appen. Vi tilbyr nå både rådataene samt tolking og beskrivelse av måleverdiene.

Fra startskjermen din får du nå få oversikt over den største g-kraften på båten det siste døgnet.

Boat movementVed å klikke deg inn på bevegelsesfunksjonen vil du få oversikt om båten din seiler eller er forankret, hvilke g-krefter båten din ble utsatt når den lå til kai, nåværende status samt tilleggsinformasjon om hva de forskjellige g-kraft verdiene betyr.

 

Lensepumpe alarm

Lensepumpe alarmDu kan nå motta SMS-varsling når lensepumpen starter. I appen kan du selv velge om du ønsker å ha denne varslingsfunksjonen aktivert eller deaktivert. Fra hovedskjermen kan du gå til lensepumpefunksjonen, der du kan velge mellom å pause SMS-varsling for lensepumpeaktivitet, og du kan også bestemme varigheten på pausen.

 

Batteri

Battery updatesVi har utbedret batterifunksjonen og viser om batteriet lades, om det er OK, eller behov for lading. Med dette får du en mer handlekraftig funksjon for å ivareta båtbatteriene.

GPS & radio signalstyrke

GPS signal updatePå startskjermen din kan du nå få oversikt over GPS-signalstyrke for din enhet, samt modem/4G-signalstyrke. Du kan lese av denne informasjonen nederst på startskjermen i appen. Dette kan være nyttig informasjon for kunder som har båten på vinterlagring under tak eller i områder med dårlig dekning. Det er også nyttig informasjon for deg dersom data ikke oppdateres som forventet i appen. I mange tilfeller er dårlig signalkvalitet årsaken til manglende oppdateringer.

 

Kontrollmodulen

Vi kan endelig dele detaljer knyttet til tilleggsmodulen for Sensar Marine systemet. Det er flere kunder som har påpekt ønske om å kunne utvide dagens system ved å koble på flere tilleggsmoduler. Vi kaller denne utvidelsen “Control Module”, og ved hjelp av dette kan du overvåke og fjernstyre enda flere kritiske systemer i båten din.

Vi har foreløpig estimert lansering av dette innen sommeren 2022. Mer informasjon om prising og spesifikk publiseringsdato vil komme etter hvert.

Control Module Screen shot

“Control module” vil by på en rekke tilleggsfunksjoner som sikrer din båt:

Landstrøm overvåking

Hensikten er at båteiere som benytter seg av landstrøm nå kan overvåke dette og motta alarmer dersom landstrømmen går tapt.

Med denne utvidelsen kan du kontinuerlig følge med på status på landstrøm. Modulen vil gi driftsstatus, landstrømstatus og utløse en alarm ved tap av landstrøm over en lengre periode.

Dør & luke detektor

Bli varslet om en dør eller luke åpnes eller lukkes. Med denne utvidelsen kan du få beskjed hvis noen åpner eller lukker døren, dersom du har alarmen er aktivert. Det vil være automatisk aktivering/tilkobling av systemet når båten er fortøyd. 

Tyverisensor for utenbordsmotor

Hvis påhengsmotoren fjernes og forbindelsen blir brutt, vil systemet umiddelbart sende en alarm og du vil bli varslet om dette.

Tilkobling til brannalarm

Få oversikt over strøm og status på eksternt brannalarmsystem. Bli varslet dersom en brannalarm utløses. Du vil umiddelbart varsles via SMS.

Tilkobling til gassalarm

Hold deg oppdatert på gassalarmenheten i båten din. Systemet overvåker status for tilkoblingen til en ekstern gassalarm og observer historisk aktivitet av gassalarmer. Du blir varslet om en gassalarm utløses, med både i app og varsling via SMS.

Tilkobling til røykvarsler

Systemet identifiser om en røykvarsler utløses og varsler deg umiddelbart. Med denne utvidelsen kan du overvåke status for tilkobling til en ekstern røykvarsler og observer historisk aktivitet av røykvarslere. Eventuelle alarmer vil bli vist i app og alarmer kommuniseres via SMS.


Kontroll av drivstoffvarmer

Ankom en oppvarmet båt. Fjernstyr drivstoffvarmer via Sensar Marine appen (Webasto, Eberspächer Airtronic osv.) Du vil få status i app når enheten er på og av.

Fjernstyring av varmeapparat 

Aktiver på / av-funksjonen til 220V varmeapparat i Sensar Marine appen. Dersom strømmen går vil du bli varslet. I tillegg kan du bestemme driftstid eller kontinuerlig modus.

 

Styre 12 V / 24 V funksjoner 

Styre 12V/24V enheter. Slå på enheten permanent eller i et spesifisert tidrom og få status når enheten er av og på i appen.  

Sensar Marine
Sensar Marine
Del: