<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=338379230277216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alt du trenger å vite om kjøpekontrakt til båt

Sensar Marine
Sensar Marine
Del:

Vi befinner oss på den tiden av året hvor folk for alvor begynner å planlegge ferien. Mange kjøper båt om dagen, og markedet er stort både for nye og brukte båter. Vi har allerede skrevet om vanlige ting som kan gå galt, dersom du ikke får en god kontrakt med på kjøpet. I dette innlegget deler vi alt du trenger å vite om kjøpekontrakt til båt ved salg mellom privatpersoner.

Hvorfor er det viktig med kjøpekontrakt?

Når man forelsker seg i realiseringen av en båtdrøm, er det fort gjort å bli midlertidig blind i det kritiske øyet. I tillegg vil vi jo gjerne stole på folk. Dessverre handler ikke et vellykket båtkjøp om hvorvidt båtselger er et ærlig menneske eller ikke. Det kan fort dukke opp mangler ved en båt, selv om den ble solgt i beste tro om at alt var i god stand. Det du selv ikke oppdager med det blotte øyet når du undersøker båten, er det ikke sikkert selgeren var klar over heller.

Poenget er at det alltid må bli en som har ansvar, hvis noe ved båten ikke er som forventet. Mange selger derfor også båten med forbehold om at den “selges som den er”. Uten en tydelig kjøpekontrakt ender man fort opp i en unødvendig konflikt med båtselger, preget av ord-mot-ord. Du som båtkjøper stiller ikke med sterke kort i en eventuell tvist uten kjøpekontrakt, spesielt ikke ved kjøp av privatperson.

Kjøpekontrakt for bruktbåt er viktig

 

Kontrakt ved båtkjøp mellom privatpersoner

Det er viktig å tenke på at en kjøpekontrakt ikke bare er noe som skal gjøre båtkjøpet trygt for kjøperen – det skal også være en trygghet for selgeren. Her er det viktig at man finner en måte å balansere hverandres interesser i kontrakten. På den ene siden vil selgeren forsikre seg om at kjøper ikke ta kontakt angående mangler etter salget er gjennomført. På den andre siden finner vi kjøperen som vil være trygg på at det ikke skal oppstå overraskelser som han selv blir ansvarlig for.

Ved forhold som ikke beskrives i kjøpekontrakten, er det kjøpsloven som er gjeldende. Merk deg derfor at kjøpsloven er vesentlig begrenset sammenlignet med forbrukerkjøpsloven. Kontrakten bør derfor være tydelig formulert, dersom bestemte deler av kjøpsloven skal overstyres.

Ved bruk av megler ved kjøp og salg mellom privatpersoner, for eksempel via Norboat, vil man dog være beskyttet av forbrukerkjøpsloven.

Dette bør kjøpekontrakten inneholde

Det finnes ingen krav til at man må ha en kjøpekontrakt ved kjøp og salg av båt – ei heller hva den skal inneholde. Det viktigste er at kjøpekontrakten er en trygghet for begge parter. Heldigvis finnes det noen gode tips, og mange varianter av nedlastbare kjøpekontrakter som dekker det viktigste – hvis dere ikke ønsker å utforme en fra blanke ark. En kjøpekontrakt bør alltid minst inneholde opplysninger om følgende punkter:

1. Kontaktinformasjon

En kjøpekontrakt bør innledes med tilstrekkelig informasjon om partene. Dere kan begge få behov for å ta kontakt med hverandre på et senere tidspunkt. Derfor bør kontrakten inneholde:

 • Navn og fødselsdato (helst fullstendig personnummer)
 • Adresse og postnummer
 • Telefonnummer og e-postadresse

 

2. Informasjon om båten, medfølgende utstyr og tilbehør

Hva er det egentlig som har blitt solgt? Sørg for å fylle inn all nødvendig informasjon som identifiserer båten det er snakk om. For å unngå misforståelser bør kontrakten også nevne alt av utstyr og tilbehør som er inkludert i salget. Disse punktene bør alltid fylles ut:

 • Båtens fabrikat, typebetegnelse, byggeår, registreringsnummer og om båten er CE-merket. Skriv også ned skrognummer (WIN-kode) når båten er CE-merket.
 • Motorens fabrikat, typebetegnelse, årsmodell, motornummer og gangtid
 • Oversikt over alt utstyr og tilbehør som er inkludert i avtalt pris

Sjekk alltid båtens tilstand og medfølgende utstyr og tilbehør før kjøp

 

3. Båtens tilstand


Har du som kjøper fått se at båten er brukbar på vannet? Få selger til å dokumentere alle kjente feil og mangler ved båten. Selgeren bør fylle ut informasjon om følgende forhold:

 • Selges båten som den er?
 • Er båten helt eller delvis omlakkert? (aktuelt ved plastbåter)
 • Er båten helt eller delvis selvbygd, ombygd eller innredet?
 • Har båten tidligere skader? Har den vært til reparasjon i løpet av de siste to årene? Er motoren byttet ut?
 • Total oversikt over alle feil og mangler som omfatter; motor, skrog, rigg/seil, elektrisk anlegg og/eller gir, propellanlegg og ror.

 

Hvis båten har vært til reparasjon, bør du få selger til å fremlegge kvitteringer på dette.

 

4. Eventuelle heftelser

Det har skjedd at privatpersoner har kjøpt seg båt, for senere å få en uhyggelig overraskelse når det viser seg at båten er kjøpt med gjeld. Sørg for at selger dokumenterer at båten selges uten økonomiske heftelser, som pant og utlegg.

 • Har båten blitt besiktiget på land og vann, og prøvekjørt av kjøper?
 • Er løsøreregisteret og småbåtregisteret sjekket?
 • Er båten fri for heftelser?
 • Er båten registrert i Skipsregisteret - NOR?

 

5. Detaljer rundt oppgjør og overtakelse

Det kan kanskje kan virke unødvendig at man bør kontraktfeste avtaler om for eksempel betalingsmåte og datoer, hvis man har diskutert dette muntlig. Igjen handler det om å sikre seg mot uenigheter og misforståelser. Opplysninger rundt selve oppgjøret og overtakelsen er faktisk noe av det viktigste man avtaler, når det kommer til det praktiske rundt handelen. Derfor bør kontrakten alltid avsluttes med:

 • Dato for overtakelse
 • Dato hvor selgers forsikring utløper
 • Avtalt pris og betalingsmåte
 • Kvittering med selgers underskrift

Ved å bruke litt tid på å fylle ut en god kjøpekontrakt, vil det skape trygghet hos begge parter. Det er mange misforståelser og overraskelser som kan dukke opp i forbindelse med kjøp og salg av båt. Kontrakten er derfor et viktig sikkerhetsnett dersom det skulle dukke opp tvister mellom dere i etterkant.

Sørg alltid for å ha minst ett eksemplar av kontrakten hver dere, som er datert og signert av begge. I tillegg bør alle sider signeres med begge parters initialer.

Hvis du er på utkikk etter en digital kjøpekontrakt, kan vi anbefale å benytte den som er tilgjengelig via båtkjøp på finn.no.

Sensar Marine
Sensar Marine
Del: